-A A +A

Misja

Misją Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jest niesienie wszechstronnej pomocy Pacjentom oraz ich rodzinom zmagającym się z chorobami nowotworowymi. Zapewniamy kompleksową opiekę onkologiczną, stosując najnowocześniejsze standardy diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Szczególne wysiłki podejmujemy w celu podniesienia wiedzy na temat choroby nowotworowej oraz aktywnie uczestniczymy w programach profilaktycznych. 

Zatwierdził:
Dr hab. n. med. Stanisław Góźdź prof. UJK

Udostępnij