-A A +A

Klinika Ginekologii im. prof. hab. dr n. med. Józefa Starzewskiego

Dane kontaktowe: sekretariat kliniki 41 3674358

Gabinet lekarski: 41 3674357

lek. med. Marcin MisiekKierownik Kliniki:
dr n. med. Marcin Misiek,
specjalista położnictwa i ginekologii,
specjalista ginekologii onkologicznej
Konsultant wojewódzki ds. ginekologii onkologicznej

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika: lek. med. Agnieszka Wrona-Cyranowska, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

Działalność medyczna:

W Klinice Ginekologii prowadzimy diagnostykę i leczenie chirurgiczne nowotworów kobiecego narządu płciowego. Zajmujemy się również diagnostyką i leczeniem chorób nienowotworowych oraz wczesnych stanów przednowotworowych kobiecego narządu płciowego z użyciem nowoczesnych technik laseroterapii, laparoskopii i endoskopii ginekologicznej. Ze względu na organizację i wyposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w skład którego wchodzi również Dział Chemioterapii, Radioterapii i Patologii Nowotworów oraz nowoczesne zaplecze laboratoryjne, możliwa jest pełna diagnostyka i leczenie skojarzone nowotworów kobiecego narządu płciowego. Klinika Ginekologii uzyskała akredytację umożliwiającą zarówno specjalizowanie w zakresie ginekologii onkologicznej, jak również odbywanie staży kierunkowych w ramach specjalizacji z ginekologii i położnictwa.

Od trzech lat na terenie bloku operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii organizowane są liczne kursy szkolące w laparoskopowych technikach leczenia chorób nowotworowych.

Klinika Ginekologii w 2015 roku została przyjęta w struktury Środkowoeuropejskiej Grupy Badawczej ds. Ginekologii Onkologicznej (Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group (CEEGOG) a także Europejskiej Sieci ds. Badań nad Zindywidualizowanym Leczeniem Nowotworów Trzonu Macicy (European Network of Individualized Treatment in Endometrial Cancer Network (ENITEC)). Wśród ośrodków, z którymi współpracuje Klinika Ginekologii są m.in. School of Medicine University of St Andrews, UK, Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie. Lekarze pracujący w Klinice Ginekologii ŚCO są aktywnymi członkami polskich jak i zagranicznych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej).

Personel lekarski:

dr n. med. Marcin Misiek, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

lek. med. Jacek Plutecki, specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Agnieszka Cyranowska, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

dr n. med. Arkadiusz Chil, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

dr n. med. Leszek Smorąg, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

dr n. med. Katarzyna Detka, specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Marcin Lewandowski, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

lek. med. Magdalena Koźmińska, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

dr n. med. Tomasz Postuła, specjalista położnictwa i ginekologii

lek. med. Piotr Fras, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

lek. med. Michał Skuza, specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

lek. med. Agnieszka Picheta, specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

Personel pielęgniarski:

Koordynator ds. pielęgniarstwa: mgr piel. Eliza Walczyk – Sieczka, specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego

Zastępca koordynatora ds. pielęgniarstwa: mgr piel. Katarzyna Adamczyk

W Klinice Ginekologii pracuje 19 pielęgniarek i 6 położnych zatrudnionych w Poradni Ginekologicznej. W tym 8 z tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa i 11 położnych posiadających tytuł licencjata.

Moczowód

 

Jajnik rozsiany

 

Węzły biodrowo-zasłonowe

Akredytacja i tytuł European Training Centre in Gynaecological Oncology dla Kliniki Ginekologii ŚCO
Centrum
Udostępnij