-A A +A

Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach rozpoczęło  realizację projektu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach

Wartość projektu: 13 371 682,00 zł

Wartość dofinansowania: 11 456 346,00  zł

 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków służących ochronie zdrowia, a należących do ŚCO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach.

Centrum
Udostępnij