-A A +A

Zespół Etyczny

 W ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonuje Zespół Etyczny.
Skład Zespołu Etycznego ŚCO w Kielcach:
Przewodnicząca: Małgorzata Piłat
Zastępca: Paweł Pilkiewicz
Sekretarz: Edyta Stryjecka
Członkowie: Justyna Madej
Klaudia Gadawska-Juszczyk
Piotr Matuszewski
Józef Ślęzak
Jakub Guzy
Magdalena Górska

Regulamin Pracy i Zadania Zespołu Etycznego ŚCO, oraz Kodeks Etyki Osób Zatrudnionych w ŚCO w załącznikach:

Centrum
Udostępnij