-A A +A

Colorectal Cancer Unit

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii funkcjonuje od 2021 roku pierwszy w województwie świętokrzyskim Colorectal Cancer Unit – wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno – terapeutyczny, którego celem jest niesienie kompleksowej i koordynowanej pomocy pacjentom z rakiem jelita grubego. Rak jelita grubego to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce i na świecie oraz jedna z głównych przyczyn zgonów z powodu nowotworu złośliwego.

Nowoczesne kompleksowe leczenie

W skład naszego wielodyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego wchodzą specjaliści w dziedzinie: chirurgii onkologicznej, gastroenterologii, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiodiagnostyki, patomorfologii. Do zadań tego zespołu należy:

1. ocena stanu klinicznego pacjenta,

2. ustalanie planu postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego dla każdego pacjenta pozostającego pod opieką ŚCO,

3. koordynowanie planu postępowania terapeutycznego dla pacjenta pozostającego pod opieką szpitali współpracujących z ŚCO

4. monitorowanie jakości wyników leczenia oraz stanu naszych pacjentów po ukończeniu leczenia, przez okres 5 lat.

W ramach CCU staramy się  zagwarantować pacjentowi jak najlepszą opiekę w oparciu o szczegółowe wytyczne polskich i światowych towarzystw naukowych oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Decyzje podejmowane na spotkaniach CCU przez lekarzy wielu specjalności zapewniają:

  • koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego,
  • poprawę jakości leczenia,
  • podniesienie komfortu życia,
  • możliwie szybki powrót do aktywności zawodowej.

Skład wielodyscyplinarnego zespołu diagnostyczno- terapeutycznego ŚCO w ramach CCU:

Chirurgia: dr Przemysław Ciepiela, dr Jacek Haduch, dr Piotr Nowak, dr Krzysztof Kaczmarczyk

Radioterapia: dr Anna Huruk-Kuchinka

Onkologia kliniczna: dr Monika Janicka-Kulińska, dr Łukasz Szczepanik

Radiodiagnostyka: dr Katarzyna Zielińska, dr Damian Kopycki

Patomorfologia: dr Agnieszka Radowicz-Chil, dr Olga Wabik, dr Krystian Czyż.

Koordynacja blisko pacjenta

W naszym Centrum pacjent pozostaje w bezpośrednim kontakcie z koordynatorami organizacyjnymi, którzy odpowiadają za terminową realizację planu postępowania diagnostycznego oraz organizację terminów poszczególnych etapów świadczeń w ramach CCU.

Koordynatorki CCU w ŚCO:

Aneta Kozubek

Katarzyna Łabęcka

Pacjent może kontaktowac się bezpośrednio z koordynatorami CCU pod numerami telefonów:

+48 885570342

+ 413674942

 

Nie miej tego gdzieś - wszystko o raku jelita grubego

Specjaliści z Colorectal Cancer Unit w ŚCO wyjaśniają, na czym polega diagnostyka i leczenie oraz wsparcie psychologiczne pacjenta z rakiem jelita grubego. Filmy z ich udziałem zostały zrealizowane w ramach kampanii edukacyjnej "Nie miej tego gdzieś. Wszystko o raku jelita grubego", zorganizowanej przez Fundację EuropaColon Polska.

https://www.youtube.com/watch?v=iWrqACaPQZ4

https://www.youtube.com/watch?v=e9Q53CyNPPM

https://www.youtube.com/watch?v=sRoWtCBKc6U

https://www.youtube.com/watch?v=s7Dwyo9c3pk

https://www.youtube.com/watch?v=dZwxh3AqAho

https://www.youtube.com/watch?v=lYtJ23kEp7w

https://www.youtube.com/watch?v=F9KmlSGydcg

https://www.youtube.com/watch?v=gF57-uSE4Ds

https://www.youtube.com/watch?v=33KXNA4Egj0

 

Centrum
Udostępnij