-A A +A

Zakład Rehabilitacji

Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel. 41 36-74-168, Kierownik: 41 36-74-171

Kierownik: dr n. med. Anna Opuchlik

Konsultant naukowy: dr Wojciech Kiebzak

Personel/Kadra:

5 osób ze stopniem doktora, 8 starszych asystentów (IIº specjalizacji), 1 asystent
(Iº specjalizacji), 15 młodszych asystentów, 4 starszych techników fizjoterapii i 1 lic.fizjoterapii.

 

Sala kinezyterapii indywidualnej i zespołowej

Ciułek Anna – mł. asystent

Agnieszka Paluch – mł. asystent

Olga Michalak – fizjoterapeuta

 

Gabinety kinezyterapii, terapii manualnej i masażu

Bełkowska Beata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

dr n. k.f. Biskup Małgorzata – mł. asystent

Cieślik Elżbieta – fizjoterapeuta

Derda-Nowakowska Małgorzata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Konarska Justyna – mł. asystent

Kabała Magdalena – mł. asystent

Motyka Michał – mł. asystent

Nowak Mariusz – mł. asystent

Siwoń Piotr – mł. asystent

Skowronek Tomasz – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Stradomska Karolina – mł. asystent

dr n. o zdr. Terek-Derszniak Małgorzata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

dr n. med. Włoch Anna – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Winiarczyk Bartłomiej - fizjoterapeuta

Włodarczyk Robert – asystent

Wojtaszek Jędrzej – fizjoterapeuta

Woś Elżbieta – mł. asystent

Woźniak Marcin – mł. asystent

Woźniak-Kasperek Elżbieta – asystent, specjalista I° fizjoterapii

Woźniczka Ewelina – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Zawłocka Joanna – mł. asystent

 

Gabinety fizykoterapii i hydroterapii

Leszczyńska Magdalena – mł. asystent

Kozioł Alicja – st. tech. fizjoterapii

Kulińska Elżbieta – st. tech. fizjoterapii

Piątkowska Barbara – st. tech. fizjoterapii

Skrzyniarz Beata – mł. asystent

Włodarczyk Beata – st. tech. fizjoterapii

Iwona Majer – fizjoterapeuta

 

Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego

Snoch Renata – mł. asystent

 

Sekretariat

Cieśla Teresa – rejestratorka medyczna

Pauksztełło Anna – st. sekretarka medyczna

Maria Lewandowska – sekretarka medyczna

 

Pracownicy naukowi:

dr n. k.f. Biskup Małgorzata – mł. asystent

dr n. med. Macek Paweł – mł. asystent

dr n. med. Opuchlik Anna – specjalista rehabilitacji ruchowej

dr n. med. Włoch Anna – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

dr n. o zdr. Terek-Derszniak Małgorzata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

 

Działalność medyczna:

Rok utworzenia: 1999

Historia:

Pierwszy gabinet rehabilitacji został zorganizowany w 1991 roku w budynku przy ul. Jagiellońskiej. Tam też przeprowadzano usprawnianie ruchowe pacjentek po mastektomiach wraz z zabiegiem masażu pneumatycznego. Po uzyskaniu większej ilości pomieszczeń w latach 1994-98 rozszerzono dostęp do zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. W 1998 roku rozpoczęto pierwsze prace badawcze nad wprowadzeniem do postępowania fizjoterapeutycznego niedostępnej w Polsce Kompleksowej Fizycznej Terapii Udrażniającej (KFTU). Nasz Ośrodek był prekursorem tej uznanej w świecie metody wykorzystywanej z powodzeniem w leczeniu wtórnych zaburzeń funkcji układu chłonnego. Stanowi ona do dziś standardową taktykę w leczeniu zachowawczym obrzęków limfatycznych naszych pacjentów. Obrona dysertacji pracy dr Anny Opuchlik poświęconej przydatności KFTU nastąpiła w 2007 roku.

Dopiero w 1999 roku po przeniesieniu do nowo oddanego budynku, Zakład Rehabilitacji zaczął funkcjonować w pełnym zakresie, wykorzystując kompleksowo wyposażone pomieszczenia do pracy z pacjentami. Personel zakładu nieustannie kształcił swoje umiejętności zdobywając kolejne stopnie naukowe i specjalizacje z zakresu rehabilitacji/fizjoterapii. W 2005 rozpoczęto również nowe badania kliniczne nad wpływem wybranych elementów metod kinezyterapeutycznych na czynność barku
u kobiet po mastektomii – obrona pracy dr Anny Migórskiej w 2006 r. W tym samym roku prace badawcze nad elektrostymulacją typu TENS u mężczyzn z nietrzymaniem moczu po zabiegach laparoskopowej radykalnej prostatektomii rozpoczął mgr Marcin Solakiewicz. Następną rozprawę naukową nad skutecznością metody Kinesiology Taping w procesie usprawniania pacjentek po mastektomii przeprowadziła dr Anna Lipińska – obrona w 2010 roku. W tym okresie przygotowano również studium poświęcone wpływowi wybranych cech somatycznych jako czynników ryzyka wpływających na zróżnicowanie wielkości wtórnego obrzęku limfatycznego kończyny górnej występującego u kobiet leczonych z powodu raka piersi – obrona pracy dr Pawła Macka w 2011 roku. W 2013 roku dr Anna Włoch dokonała retrospektywnej oceny funkcji barku u pacjentek po mastektomii. W tym samym roku dr Małgorzata Biskup oceniła aktywność i sprawność fizyczną oraz poczucie jakości życia u kobiet w starszym wieku po amputacji piersi. Wyniki uzyskiwane w czasie badań klinicznych były prezentowane w licznych publikacjach i w czasie konferencji naukowych. Analizując potrzeby chorych i wzrastającą ilość osób wymagających działań rehabilitacyjnych zwiększono liczbę pracowników oraz dodatkowych gabinetów również w godzinach popołudniowych.

 

Wykonywane świadczenia:

Zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej i rehabilitacja w Ośrodku Dziennym

 

Wyposażenie i terapia:

Kompleksowe wyposażenie gabinetów kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego
i terapii manualnej.

Indywidualne usprawnianie pacjentów leczonych z powodu powikłań po zabiegach onkologicznych (obrzęk limfatyczny, zaburzenia ruchomości blizn, przykurcze stawowo-mięśniowe, ból, zaburzenia czucia, nauka chodu, nietrzymanie moczu itp.), a także z innymi dysfunkcjami narządu ruchu
z wykorzystaniem metod specjalistycznych takich, jak:

 • Kompleksowa Fizyczna Terapia Udrażniająca – zawierająca manualny drenaż limfatyczny, pielęgnację skóry, kompresję i gimnastykę udrażniającą,
 • PNF - Proproceptive Neuromuscular Facilitation,
 • terapia manualna metodą McKenziego, Cyriaxa i szkoły niemieckiej,
 • techniki miękkie w dysfunkcji narządu ruchu wg Levita,
 • Kinesiology Taping,
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Cranio-Sacralna),
 • metoda biofeedback i elektrosytymulacji mięśni dna miednicy u kobiet i mężczyzn,
 • masaż leczniczy klasyczny i segmentarny.

W sali kinezyterapii zespołowej prowadzona jest gimnastyka ogólnokondycyjna dla pacjentek po mastektomii. W gabinetach fizykoterapii - zabiegi fizykalne z zakresu światłolecznictwa, elektroterapii, laseroterapii, krioterapii miejscowej, ultradźwięków, magnetoterapii i diatermii krótkofalowej, a w gabinecie hydroterapii - zabiegi masażu wirowego kończyn górnych i dolnych oraz masażu wibracyjnego.

Wykonywane są również procedury fizjoterapeutyczne u chorych leczonych stacjonarnie
w oddziałach klinicznych ŚCO, polegające na ich uruchamianiu i podejmowaniu działań edukacyjnych oraz profilaktycznych.

Każdy pacjent przed usprawnieniem ruchowym ma przeprowadzone badanie fizjoterapeutyczne, polegające na ocenie funkcjonalnej narządu ruchu, zgodnie z opracowanymi kartami badań
w zależności od stosowanej metody leczenia. Oferujemy również konsultacje z lekarzami - specjalistami rehabilitacji medycznej, w Poradni Rehabilitacji – zapisy w rejestracji.

Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego udziela świadczeń z zakresu doboru środków pomocniczych zaopatrzenia ortopedycznego. Mieści się w budynku na wprost wejścia głównego do ŚCO i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-17:00, telefon: 041-36-74-196. Szeroka oferta punktu skierowana jest do chorych po mastektomii oraz z obrzękami limfatycznymi i zawiera następujące produkty:

 • zewnętrzne protezy piersi
 • bielizna protetyczna (gorsety polskich i zagranicznych producentów)
 • peruki i turbany
 • kosmetyki do peruk i protez
 • kostiumy kąpielowe
 • kliny przeciwobrzękowe
 • kompresyjne pończochy i rękawy stosowane w leczeniu obrzęków chłonnych kończyn
 • taśmy do Kinesiology Tapingu.
   

Badania naukowe:

 1. „Wpływ wybranych elementów metod kinezyterapeutycznych na czynność barku u kobiet po mastektomii” - obrona rozprawy doktorskiej dr n. o k.fiz. Anny Migórskiej w Akademii Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu w dniu 30.11.2006.
 2. Oceniono skuteczność programu fizjoterapii u osób z obrzękiem chłonnym kończyn górnych, który był realizowany w zakładzie od 1996r. Analiza uzyskanych wyników i wnioski zostały przedstawione w rozprawie doktorskiej Anny Opuchlik: „Przydatność metody kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po mastektomii” zatwierdzonej przez Radę Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi w dniu 10.07.2007.
 3. „Skuteczność metody Kinesiology Taping w procesie usprawniania pacjentek po mastektomii” - obrona pracy doktorskiej dr n. med. Anny Lipińskiej – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, w dniu 11.02.2010.
 4. Poddano analizie ocenę cech somatycznych jako czynników ryzyka wystąpienia obrzęków limfatycznych – obrona pracy doktorskiej: Paweł Macek: „Wpływ cech budowy somatycznej na wielkość wtórnego obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet leczonych z powodu raka piersi” w COI Warszawa w dniu 26.10.2011.
 5. Analiza wyników badań w zakresie: "Retrospektywna ocena funkcji barku u pacjentek po mastektomii" została zrealizowana przez Annę Włoch - obrona pracy doktorskiej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w dniu 28.01.2013.
 6. Analiza badań klinicznych: „Aktywność i sprawność fizyczna oraz poczucie jakości życia kobiet w starszym wieku po amputacji piersi” została zrealizowana przez Małgorzatę Biskup – obrona pracy doktorskiej AWF Wydz. Rehabilitacji Ruchowej w Krakowie w dniu 19.06.2013.
 7. "Deklarowana aktywność fizyczna mieszkańców Kielc uczestników badania PONS z uwzględnieniem wybranych cech społeczno-ekonomicznych” przez Panią Małgorzatę Terek-Derszniak i uzyskanie tytułu doktora 23.06.2017 UJK Kielce.
 8. W przygotowaniu obrona pracy na tytuł doktora przez Tomasza Skowronka: „Zmiany wskaźników otłuszczenia ogólnego, dystrybucji tkanki tłuszczowej i cech somatycznych w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia”.

 

Współpraca:

 • Udział w pracach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Świętokrzyskiego. Od maja 2015 roku siedziba PTF została przeniesiona do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
  w Kielcach, adres: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce www.ptfkielce.pl, poczta@ptfkielce.pl
 • Współpraca z Instytutem McKenziego Polska www.mckenzie.pl; ul. Strzecha 36, 60-287 Poznań Tel. 61 862 25 56; Fax 61 862 25 57; E-mail: info@mckenzie.pl

 

Dydaktyka:

Prowadzenie praktyk dla studentów kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i z innych uczeni wyższych.

W 2005 roku Zakład Rehabilitacji otrzymał akredytację na przeprowadzanie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii – 9 miejsc. W czasie trwania specjalizacji realizowany jest program dydaktyczny. Nabór kolejnych kandydatów przeprowadzany jest po zakończeniu szkolenia.

Prowadzenie dla fizjoterapeutów kursów akredytowanych przez PTF o charakterze doskonalącym

 • „Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjoterapii”
 • „Rehabilitacja po mastektomii”

Inne organizowane szkolenia dla fizjoterapeutów:

 • kurs metody McKenziego

 

Plany rozwoju:

 • Rozbudowa pomieszczeń do diagnostyki funkcjonalnej z nowoczesnym sprzętem umożliwiającym badanie narządu ruchu w warunkach statycznych i dynamicznych. Stworzenie takiej pracowni umożliwi podjęcie badań klinicznych zmierzających do oceny skuteczności różnych metod fizjoterapii, a także możliwości zapobiegania powikłaniom będących następstwem radykalnego leczenia nowotworów złośliwych.
 • Wyposażenie w nowe urządzenia do fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii zapewni pacjentom dostęp do najefektywniejszych, nieinwazyjnych technik pomocnych w zwalczaniu bólu, stanów zapalnych, zaburzeń aktywności ruchowej i wielu innych dysfunkcjach.
 • Dalsze doskonalenie zawodowe fizjoterapeutów przez ich udział w programie specjalizacji, szkoleniach i kursach dostępnych metod rehabilitacji oraz realizacja planu rozwoju pracowników naukowych zakładu.

Więcej instrukcji w ABC Pacjenta.

Udostępnij