-A A +A

Zakład Rehabilitacji

Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel. 41 36-74-168,

Kierownik: tel.41 36-74-171, mail: annaop@onkol.kielce.pl

 

Kierownik: dr n. med. Anna Opuchlik – specjalista rehabilitacji ruchowej

Konsultant naukowy: dr hab. Wojciech Kiebzak, profesor UJKspecjalista rehabilitacji ruchowej, Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, Dział Fizjoterapii 

Personel/Kadra:

5 osób ze stopniem doktora, 8 starszych asystentów (IIº specjalizacji), i 18  młodszych asystentów/fizjoterapeutów, 4 starszych techników fizjoterapii i 1 lic. fizjoterapii.

Sala kinezyterapii indywidualnej i zespołowej

Ciułek Anna – mł. asystent

Cieślik Elżbieta - fizjoterapeuta

Król Małgorzata – mł. asystent

Michalak Olga – fizjoterapeuta

Gabinety kinezyterapii, terapii manualnej i masażu

Bełkowska Beata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

dr n. k.f. Biskup Małgorzata – mł. asystent

Kabała Magdalena – mł. asystent

Konarska Justyna – mł. asystent

Majer Iwona – fizjoterapeuta

Mazurek Małgorzata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Motyka Michał – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Siwoń Piotr – mł. asystent

Stradomska Karolina – mł. asystent

dr n. med. Włoch Anna – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Włodarczyk Robert – asystent

Wojtaszek Jędrzej – fizjoterapeuta

Woś Elżbieta – mł. asystent

Woźniak-Kasperek Elżbieta – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Woźniak Marcin – mł. asystent

Woźniczka Ewelina – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Zawłocka Joanna – mł. asystent

Gabinety Fizjoterapii Urologicznej

Nowak Mariusz – mł. asystent

dr n. o zdr. Skowronek Tomasz – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

dr n. o zdr. Terek-Derszniak Małgorzata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Gabinety fizykoterapii i hydroterapii

Leszczyńska Magdalena – mł. asystent

Kozioł Alicja – st. tech. fizjoterapii

Kulińska Elżbieta – st. tech. fizjoterapii

Piątkowska Barbara – st. tech. fizjoterapii

Skrzyniarz Beata – mł. asystent

Winiarczyk Bartłomiej – fizjoterapeuta

Włodarczyk Beata – st. tech. fizjoterapii

Paluch Agnieszka – mł. asystent

Wioletta Górska – mł. asystent

Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego

Snoch Renata – mł. asystent

Sekretariat

Cieśla Teresa – rejestratorka medyczna

Dembska Marzena – sekretarka medyczna

Lewandowska Maria – sekretarka medyczna

Pauksztełło Anna – st. sekretarka medyczna

Pracownicy naukowi:

dr n. med. Opuchlik Anna – specjalista rehabilitacji ruchowej

dr n. med. Włoch Anna – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

dr n. k.f. Biskup Małgorzata – mł. asystent

dr n. o zdr. Terek-Derszniak Małgorzata – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

dr n. o zdr. Skowronek Tomasz – starszy asystent, specjalista fizjoterapii

Działalność medyczna:

Rok utworzenia: 1999

Historia:

Pierwszy gabinet rehabilitacji został zorganizowany w 1991 roku w budynku przy ul. Jagiellońskiej. Tam też przeprowadzano usprawnianie ruchowe pacjentek po mastektomiach wraz z zabiegiem masażu pneumatycznego. Po uzyskaniu większej ilości pomieszczeń w latach 1994-98 rozszerzono dostęp do zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. W 1998 roku rozpoczęto pierwsze prace badawcze nad wprowadzeniem do postępowania fizjoterapeutycznego niedostępnej w Polsce Kompleksowej Fizycznej Terapii Udrażniającej (KFTU). Nasz Ośrodek był prekursorem tej uznanej w świecie metody wykorzystywanej z powodzeniem w leczeniu wtórnych zaburzeń funkcji układu chłonnego. Stanowi ona do dziś standardową taktykę w leczeniu zachowawczym obrzęków limfatycznych naszych pacjentów. Obrona dysertacji pracy dr Anny Opuchlik poświęconej przydatności KFTU nastąpiła w 2007 roku.

Dopiero w 1999 roku po przeniesieniu do nowo oddanego budynku, Zakład Rehabilitacji zaczął funkcjonować w pełnym zakresie, wykorzystując kompleksowo wyposażone pomieszczenia do pracy z pacjentami. Personel zakładu nieustannie kształcił swoje umiejętności zdobywając kolejne stopnie naukowe i specjalizacje z zakresu rehabilitacji/fizjoterapii. W 2005 rozpoczęto również nowe badania kliniczne nad wpływem wybranych elementów metod kinezyterapeutycznych na czynność barku u kobiet po mastektomii – obrona pracy dr Anny Migórskiej w 2006 r. W tym samym roku prace badawcze nad elektrostymulacją typu TENS u mężczyzn z nietrzymaniem moczu po zabiegach laparoskopowej radykalnej prostatektomii rozpoczął mgr Marcin Solakiewicz. Następną rozprawę naukową nad skutecznością metody Kinesiology Taping w procesie usprawniania pacjentek po mastektomii przeprowadziła dr Anna Lipińska – obrona w 2010 roku. W tym okresie przygotowano również studium poświęcone wpływowi wybranych cech somatycznych jako czynników ryzyka wpływających na zróżnicowanie wielkości wtórnego obrzęku limfatycznego kończyny górnej występującego u kobiet leczonych z powodu raka piersi – obrona pracy dr Pawła Macka w 2011 roku. W 2013 roku dr Anna Włoch dokonała retrospektywnej oceny funkcji barku u pacjentek po mastektomii. W tym samym roku dr Małgorzata Biskup oceniła aktywność i sprawność fizyczną oraz poczucie jakości życia u kobiet w starszym wieku po amputacji piersi. W 2019 r. pracę naukową na stopień doktora zatytułowaną „Zmiany wskaźników otłuszczenia ogólnego, dystrybucji tkanki tłuszczowej i cech somatycznych w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia” obronił Tomasz Skowronek.         

Wyniki uzyskiwane w czasie badań klinicznych były prezentowane w licznych publikacjach i w czasie konferencji naukowych. Analizując potrzeby chorych i wzrastającą ilość osób wymagających działań rehabilitacyjnych, zwiększono liczbę pracowników oraz dodatkowych gabinetów działających również w godzinach popołudniowych.

Wykonywane świadczenia:

Zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej i rehabilitacja w Ośrodku Dziennym

Wyposażenie i terapia:

Kompleksowe wyposażenie gabinetów kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego
i terapii manualnej.

Indywidualne usprawnianie pacjentów leczonych z powodu powikłań po zabiegach onkologicznych (obrzęk limfatyczny, zaburzenia ruchomości blizn, przykurcze stawowo-mięśniowe, ból, zaburzenia czucia, nauka chodu, nietrzymanie moczu itp.), a także z innymi dysfunkcjami narządu ruchu z wykorzystaniem metod specjalistycznych takich, jak:

 • Kompleksowa Fizyczna Terapia Udrażniająca/ Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa – zawierająca manualny drenaż limfatyczny, pielęgnację skóry, kompresję i gimnastykę udrażniającą,
 • PNF - Proproceptive Neuromuscular Facilitation,
 • terapia manualna metodą McKenziego, Cyriaxa i szkoły niemieckiej oraz Ackermana
 • techniki miękkie w dysfunkcji narządu ruchu wg Levita,
 • Kinesiology Taping,
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Cranio-Sacralna),
 • metoda biofeedback i elektrosytymulacji mięśni dna miednicy u kobiet i mężczyzn,
 • Zniekształcenia Powięziowe - FDM, Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - FOI
 • masaż leczniczy klasyczny.

W sali kinezyterapii zespołowej prowadzona jest gimnastyka ogólnokondycyjna dla pacjentek po mastektomii. W gabinetach fizykoterapii - zabiegi fizykalne z zakresu światłolecznictwa, elektroterapii, laseroterapii, krioterapii miejscowej, ultradźwięków, magnetoterapii i diatermii krótkofalowej, a w gabinecie hydroterapii - zabiegi masażu wirowego kończyn górnych i dolnych oraz masażu wibracyjnego.

Wykonywane są również procedury fizjoterapeutyczne u chorych leczonych stacjonarnie w oddziałach klinicznych ŚCO, polegające na ich uruchamianiu i podejmowaniu działań edukacyjnych oraz profilaktycznych.

Każdy pacjent przed usprawnieniem ruchowym ma przeprowadzone badanie fizjoterapeutyczne, oparte na ocenie funkcjonalnej narządu ruchu i testach aktywności ICF, zgodnie z opracowanymi kartami badań w zależności od stosowanej metody leczenia. Oferujemy również konsultacje z lekarzami - specjalistami rehabilitacji medycznej, w Poradni Rehabilitacji – zapisy w rejestracji telefon: 41-36-74-208.

Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego udziela świadczeń z zakresu doboru środków pomocniczych zaopatrzenia ortopedycznego. Mieści się w budynku na wprost wejścia głównego do ŚCO i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-17:00, telefon: 41-36-74-196. Szeroka oferta punktu skierowana jest do chorych po mastektomii oraz z obrzękami limfatycznymi i zawiera następujące produkty:

 • zewnętrzne protezy piersi
 • bielizna protetyczna (gorsety polskich i zagranicznych producentów)
 • peruki i turbany
 • kosmetyki do peruk i protez
 • kostiumy kąpielowe
 • kliny przeciwobrzękowe
 • kompresyjne pończochy i rękawy stosowane w leczeniu obrzęków chłonnych kończyn
 • taśmy do Kinesiology Tapingu
 • elektrody dopochwowe i doodbytnicze, stosowane w leczeniu nietrzymania moczu.
   

Badania naukowe:

 1. „Wpływ wybranych elementów metod kinezyterapeutycznych na czynność barku u kobiet po mastektomii” - obrona rozprawy doktorskiej dr n. o k.fiz. Anny Migórskiej w Akademii Wychowania Fizycznego Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu w dniu 30.11.2006.
 2. Oceniono skuteczność programu fizjoterapii u osób z obrzękiem chłonnym kończyn górnych, który był realizowany w zakładzie od 1996r. Analiza uzyskanych wyników i wnioski zostały przedstawione w rozprawie doktorskiej Anny Opuchlik: „Przydatność metody kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po mastektomii” zatwierdzonej przez Radę Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi w dniu 10.07.2007.
 3. „Skuteczność metody Kinesiology Taping w procesie usprawniania pacjentek po mastektomii” - obrona pracy doktorskiej dr n. med. Anny Lipińskiej – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, w dniu 11.02.2010.
 4. Poddano analizie ocenę cech somatycznych jako czynników ryzyka wystąpienia obrzęków limfatycznych – obrona pracy doktorskiej: Paweł Macek: „Wpływ cech budowy somatycznej na wielkość wtórnego obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet leczonych z powodu raka piersi” w COI Warszawa w dniu 26.10.2011.
 5. Analiza wyników badań w zakresie: "Retrospektywna ocena funkcji barku u pacjentek po mastektomii" została zrealizowana przez Annę Włoch - obrona pracy doktorskiej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w dniu 28.01.2013.
 6. Analiza badań klinicznych: „Aktywność i sprawność fizyczna oraz poczucie jakości życia kobiet w starszym wieku po amputacji piersi” została zrealizowana przez Małgorzatę Biskup – obrona pracy doktorskiej AWF Wydz. Rehabilitacji Ruchowej w Krakowie w dniu 19.06.2013.
 7. "Deklarowana aktywność fizyczna mieszkańców Kielc uczestników badania PONS z uwzględnieniem wybranych cech społeczno-ekonomicznych” przez Panią Małgorzatę Terek-Derszniak i uzyskanie tytułu doktora 23.06.2017 UJK Kielce.
 8.  „Zmiany wskaźników otłuszczenia ogólnego, dystrybucji tkanki tłuszczowej i cech somatycznych w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia” – obrona pracy na stopień doktora pana Tomasza Skowronka 15.02.2019 UJK Kielce.

Współpraca:

 • Udział w pracach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Świętokrzyskiego. Od maja 2015 roku siedziba PTF została przeniesiona do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, adres: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
 • Współpraca z Instytutem McKenziego Polska www.mckenzie.pl; ul. Strzecha 36, 60-287 Poznań Tel. 61 862 25 56; Fax 61 862 25 57; e-mail: info@mckenzie.pl

Dydaktyka:

Prowadzenie praktyk dla studentów kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i innych uczeni wyższych.

W latach: 2005 - 2019  Zakład Rehabilitacji posiadał akredytację na przeprowadzanie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii – 9 miejsc. Obecnie działalność tą przejął Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Prowadzenie dla fizjoterapeutów kursów metody McKenziego

Plany rozwoju:

 • Rozbudowa pomieszczeń do diagnostyki funkcjonalnej z nowoczesnym sprzętem umożliwiającym badanie narządu ruchu w warunkach statycznych i dynamicznych. Stworzenie takiej pracowni umożliwi podjęcie badań klinicznych zmierzających do oceny skuteczności różnych metod fizjoterapii, a także możliwości zapobiegania powikłaniom będących następstwem radykalnego leczenia nowotworów złośliwych.
 • Wyposażenie w nowe urządzenia do fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii zapewni pacjentom dostęp do najefektywniejszych, nieinwazyjnych technik pomocnych w zwalczaniu bólu, stanów zapalnych, zaburzeń aktywności ruchowej                i wielu innych dysfunkcjach.
 • Dalsze doskonalenie zawodowe fizjoterapeutów przez ich udział w programie specjalizacji, szkoleniach i kursach dostępnych metod rehabilitacji oraz realizacja planu rozwoju pracowników naukowych zakładu.

 

Więcej instrukcji w ABC Pacjenta.

Centrum
Udostępnij