-A A +A

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET

Dane kontaktowe: 

rejestracja tel.: 41 36-74-850
sekretariat, tel.: 41 36-74-860
fax: 41 36-74-887
e-mail: zmnsco@onkol.kielce.pl

prof. dr hab. Janusz Braziewicz
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Konsultant naukowy: prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki

W skład Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET wchodzą:

 • Pracownia Scyntygrafii
 • Pracownia PET/CT
 • Pracownia Ochrony Radiologicznej

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET ŚCO jako jeden z niewielu w Polsce wykonuje badania diagnostyczne przy użyciu technik izotopowych prowadząc na miejscu we własnym laboratorium syntezę radiofarmaceutyków.

Pierwsze badanie scyntygraficzne przeprowadziliśmy jesienią 1992 roku z wykorzystaniem dwudetektorowej gamma kamery Multispect. Od tego czasu systematycznie modernizujemy nasze wyposażenie diagnostyczne. W 2008 roku Zakład został wyposażony w pierwszy skaner PET/CT Biograph 64, który w 2023 roku został wymieniony w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej Ministra Zdrowia pn. Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET”. Obecnie Zakład świadczy usługi diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej, zarówno strukturalne jak i czynnościowe, wykorzystując 2 skanery PET/CT Biograph Vision 600 Edge oraz 2 scyntygraficzne dwugłowicowe kamery SPECT/CT.

Rocznie wykonujemy około 5 tys. badań PET/CT przy użyciu 5 różnych radiofarmaceutyków oraz około 4 tys. badań scyntygraficznych.

Jesteśmy podwykonawcą kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizujemy również badania pacjentów skierowanych przez inne placówki medyczne posiadające umowę z NFZ (pacjent nie jest obciążany kosztami badania).

Wyposażenie diagnostyczne Zakładu:

Pracownia PET/CT

 • skaner PET/CT Biograph Vision Edge – 2 szt.
 • dyspenzer radiofarmaceytyku Althea
 • Strzykawka automatyczna do badań TK z kontrastem
 • Układ bramkowania oddechem
 • Układ bramkowania sercem
 • Diagnostyczne stacje PET/CT MultiModality, serwer Syngo Via
 • System archiwizowania danych PACS
 • Laboratorium Syntezy Radiofarmaceutyków
 • Laboratorium Kontroli Jakości farmaceutyków

Pracownia Scyntygrafii

 • kamera scyntygraficzna SPECT/CT Symbia T2
 • kamera scyntygraficzna SPECT/CT Symbia Intevo Bold
 • scyntygraficzne stacje diagnostyczne
 • laboratorium Syntezy Radiofarmaceutyków
 • komora laminarna ELIZA do syntezy i rozdozowywania radiofarmaceutyków

Wykonujemy badania PET/CT:

 1. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-FDG
 2. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-PSMA1007
 3. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-Cholina
 4. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 68Ga-PSMA11
 5. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 68Ga-DOTATE

Wykonujemy badania scyntygraficzne:

1. Scyntygrafia układu kostno-stawowego:

 • scyntygrafia trójfazowa wybranego odcinka kośćca
 • scyntygrafia tomograficzna SPECT
 • tomografia SPECT całego ciała

2. Badanie mięśnia sercowego:

 • perfuzja mięśnia sercowego (badanie jedno- lub dwudniowe przy użyciu 99mTc-MIBI lub 99mTc-Tetrofosminy)

3. Scyntygrafia płuc:

 • badanie angioscyntygraficzne (przy użyciu 99mTc-makroagregatów albuminowych)
 • badanie perfuzyjne płuc planarne (przy użyciu 99mTc-makroagregatów albuminowych)
 • badanie tomograficzne SPECT

4. Badanie nerek:

 • badanie statyczne planarne oraz badanie tomografii SPECT (przy użyciu 99mTc-DMSA)
 • renoscyntygrafia filtracyjna nerek (przy użyciu 99mTc-DTPA)
 • renoscyntygrafia ekstrakcyjna (kanalikowa) nerek (przy użyciu 99mTc-EC)

5. Scyntygrafia przytarczyc (planarna oraz subtrakcyjna) przy użyciu 99mTc-MIBI oraz 99mTcO4

6. Scyntygrafia tarczycy:

 • przy użyciu 99mTcO4
 • przy użyciu 99mTc-MIBI
 • tomografia SPECT
 • diagnostyczne badanie całego ciała po podaniu 131J oraz badanie całego ciała po podaniu dawki terapeutycznej 131J
 • z jodochwytnością z 131J o aktywności 4MBq

7. Scyntygrafia ślinianek:

 • angioscyntygrafia ślinianek
 • czynnościowa
 • SPECT ślinianek planarne i tomograficzne

8. Scyntygrafia górnego odcinka pokarmowego:

 • badanie czynności przełyku (przy użyciu 99mTc-DTPA, 99mTc-koloid siarczkowy)
 • badanie refluksu żołądkowo-przełykowego (przy użyciu 99mTc-DTPA, 99mTc-koloid siarczkowy)
 • scyntygrafia dolnego odcinka przewodu pokarmowego – uchyłek Meckela

9. Scyntygrafia wątroby oraz dróg żółciowych:

 • badanie czynnościowe
 • badanie znakowanymi in vivo erytrocytami
 • badanie tomograficzne SPECT i statyczne

10. Limfoscynytgrafia:

 • faza dynamiczna oraz statyczna (lokalizacja węzła wartownika)

11. Scyntygrafia całego ciała:

 • przy użyciu 99mTc-DMSA
 • przy użyciu 99mTc-MIBI
 • przy użyciu 131J-MIBG

Personel/Kadra: 

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Braziewicz
Lekarze:

dr n. med. Marek Bilski - specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej

dr. n. med. Ewa Biskup - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. med. Lucyna Tomiak-Rowińska - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med.. Agnieszka Fijołek-Warszewska - specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej

lek. med. Józef Jaguś - specjalista w dziedzinie kardiologii

lek. med. Mariola Kleist – specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

dr. n. med. Maciej Kołodziej - specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, specjalista w dziedzinie endokrynologii

dr. n. med.. Rita Łopatto-Kamińska - specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej

dr hab. n. med. Bogdan Małkowski - specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, w dziedzinie pediatrii

lek. med.. Danuta Mróz - Klimas specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. med. Marta Wojewódzka-Mirocha - specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej

 

Realizację diagnostycznych procedur medycyny nuklearnej zapewnia zespół 6 techników elektroradiologii, 6 pielęgniarek, fizyk medyczny, 2 specjalistów w dziedzinie radiofarmacja/radiochemia, 4 sekretarki medyczne.
W strukturze ZMN z Ośrodkiem PET znajduje się również Pracownia Ochrony Radiologicznej pełniąca pełnowymiarową ochronę radiologiczną całego Centrum Onkologii w Kielcach, w której zatrudnionych jest 5 inspektorów ochrony radiologicznej.

Współpraca naukowa:

W ramach prowadzonej działalności naukowej z zakresu medycyny nuklearnej i skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm ludzki współpracujemy z:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Centrum
Udostępnij