-A A +A

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET

Dane kontaktowe: rejestracja tel.: 41 36-74-850
sekretariat, tel.: 41 36-74-860
fax: 41 36-74-887
e-mail: zmnsco@onkol.kielce.pl

prof. dr hab. Janusz BraziewiczKierownik:
prof. dr hab. Janusz Braziewicz

 

 

 

 

 

 

 

Konsultant naukowy: prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki

W skład Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET wchodzą:

 • Pracownia Scyntygrafii
 • Pracownia PET/CT
 • Pracownia Ochrony Radiologicznej

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET ŚCO jako jeden z niewielu w Polsce wykonuje badania diagnostyczne przy użyciu technik izotopowych prowadząc na miejscu we własnym laboratorium syntezę radiofarmaceutyków.

Wykonujemy badania scyntygraficzne i badania PET/CT zarówno strukturalne jak i czynnościowe. Pierwsze badanie scyntygraficzne przeprowadziliśmy jesienią 1992 roku z wykorzystaniem dwudetektorowej gamma kamery Multispect. Od tego czasu systematycznie modernizujemy nasze wyposażenie diagnostyczne. Rocznie wykonujemy ponad 3 tys. różnego rodzaju badań scyntygraficznych, z czego znaczną część stanowią badania tomograficzne SPECT.W 2008 roku Zakład został wyposażony w skaner PET/CT Biograph 64. Obecnie wykonujemy ponad 3 tys. badań PET/CT rocznie z wykorzystaniem 6 różnych radiofarmaceutyków. Jesteśmy podwykonawcą kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizujemy również badania u pacjentów skierowanych przez inne placówki medyczne posiadające umowę z NFZ (pacjent nie jest obciążany kosztami badania).

Wyposażenie diagnostyczne Zakładu:

Pracownia PET/CT

 • skaner PET/CT Biograph 64

 • skaner PET/CT Biograph Vision

 • dyspenzer radiofarmaceytyku Althea

 • Strzykawka automatyczna do badań TK z kontrastem

 • Układ bramkowania oddechem

 • Układ bramkowania sercem

 • Diagnostyczne stacje PET/CT MultiModality, serwer Syngo Via

 • System archiwizowania danych PACS

 • Laboratorium Syntezy Radiofarmaceutyków

 • Laboratorium Kontroli Jakości farmaceutyków
   

Pracownia Scyntygrafii

 • kamera scyntygraficzna SPECT/CT Symbia T2

 • kamera scyntygraficzna SPECT/CT Symbia Intevo Bold

 • scyntygraficzne stacje diagnostyczne

 • laboratorium Syntezy Radiofarmaceutyków

 • komora laminarna ELIZA do syntezy i rozdozozowywania radiofarmaceutyków
   

Wykonujemy badania PET/CT :

 1. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-FDG

 2. Badanie przerzutów do kości przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-NaF

 3. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-Cholina

 4. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-Dopamina

 5. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-FET

 6. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku 18F-FLT

 7. Badanie całego ciała przy użyciu radiofarmaceutyku Ga-68 DOTATE

 

Badania Scyntygraficzne:

1. Scyntygrafia układu kostno-stawowego:

 • scyntygrafia trójfazowa wybranego odcinka kośćca

 • scyntygrafia tomograficzna SPECT

 • tomografia SPECT całego ciała

2. Badanie mięśnia sercowego:

 • perfuzja mięśnia sercowego (badanie jedno- lub dwudniowe przy użyciu 99mTc-MIBI lub 99mTc-Tetrofosminy)

3. Badanie serca metodą angiokardiografii bramkowanej za pomocą erytrocytów znakowanych 99mTc

metodą in vivo.

4. Scyntygrafia płuc:

 • badanie angioscyntygraficzne (przy użyciu 99mTc-makroagregatów albuminowych)

 • badanie perfuzyjne płuc planarne (przy użyciu 99mTc-makroagregatów albuminowych)

 • badanie tomograficzne SPECT

5. Badanie nerek:

 • badanie statyczne planarne oraz badanie tomografii SPECT (przy użyciu 99mTc-DMSA)

 • Renoscyntygrafia filtracyjna nerek (przy użyciu 99mTc-DTPA)

 • Renoscyntygrafia ekstrakcyjna (kanalikowa) nerek (przy użyciu 99mTc-EC)

6. Scyntygrafia przytarczyc (planarna oraz subtrakcyjna) przy użyciu 99mTc-MIBI oraz 99mTcO4

7.Scyntygrafia tarczycy:

 • za pomocą 99mTcO4

 • za pomocą 99mTc-MIBI

 • tomografia SPECT

 • badanie całego ciała po podaniu 2,5mCi 131J oraz badanie całego ciała po podaniu dawki terapeutycznej 131J

 • z jodochwytnością z 131J o aktywności 4MBq

8. Scyntygrafia ślinianek:

 • angioscyntygrafia ślinianek

 • czynnościowa

 • planarne i tomograficzne SPECT ślinianek

9. Scyntygrafia górnego odcinka pokarmowego:

 • badanie czynności przełyku (przy użyciu 99mTc-DTPA, 99mTc-koloid siarczkowy)

 • badanie refluksu żołądkowo-przełykowego (przy użyciu 99mTc-DTPA, 99mTc-koloid siarczkowy)

 • scyntygrafia dolnego odcinka przewodu pokarmowego – uchyłek meckela

10. Scyntygrafia wątroby oraz dróg żółciowych:

 • badanie czynnościowe

 • badanie znakowanymi in vivo erytrocytami

 • badanie tomograficzne SPECT i statyczne

11 Limfoscynytgrafia:

 • faza dynamiczna oraz statyczna (lokalizacja węzła wartownika)

12. Scyntygrafia całego ciała:

 • za pomocą 99mTc-DMSA

 • za pomocą chlorku galu

 • za pomocą 99mTc-MIBI

 • za pomocą Otreoscanu-111In oraz 131J-MIBG
   

Personel/Kadra:

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Braziewicz
Lekarze:

lek. med. Maciej Kołodziej - specjalista medycyny nuklearnej, specjalista endokrynologii
lek. med. Marta Wojewódzka-Mirocha - specjalista medycyny nuklearnej
lek. med. Mariola Kleist – specjalista medycyny nuklearnej, specjalista chorób wewnętrznych

W ZMN pracuje również: 5 techników, 5 pielęgniarkek, fizyk medyczny, 2 specjalistów z dziedziny radiofarmacja/radiochemia, 4 inspektorów ochrony radiologicznej.
 

Współpracujemy z:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Projekty badawcze: patrz w sekcji Nauka

 

Poniżej udostępniamy Państwu dwuczęściowy film edukacyjno-informacyjny mający za zadanie pokazać pacjentom oraz ich bliskim czym jest badanie PET-CT oraz w jaki sposób przebiega. Treści zawarte w filmie ułatwią pacjentom przygotowanie do badania oraz mają pomóc zniwelować stres związany z podaniem radiofarmaceutyku. Źródło portal: www.hematoonkologia.pl

Pierwsza część filmu pt. “Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET CT) - Wszystko co warto wiedzieć o badaniu”, wyjaśnia czym jest metoda PET-CT, jakie badania łączy oraz do czego jest wykorzystywana. W tej części filmu dr n. med. Bogdan Małkowski tłumaczy istotę badania PET-CT oraz przedstawia obrazy powstałe w wyniku badania PET- CT.

W drugiej części filmu pt. “Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET CT) - Jak wygląda badanie?”, zawarte są informacje w jaki sposób należy przygotować się do badania PET-CT. Znajduje się tu instrukcja postępowania przed, w trakcie oraz po badaniu. Dzięki tej części filmu można zapoznać się z procedurą badania oraz zobaczyć jak wygląda podanie radiofarmaceutyku.

Udostępnij