-A A +A

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Dane kontaktowe:

 • 41 367 4338 sekretariat  
 • 41 367 4373 - Gabinet lekarski   
 • 41 367 4339 - Poradnia
 • 41 367 4088 - Spirometria

dr hab. n. med. Paweł RybojadKierownik Kliniki:
dr hab. n med.  Paweł Rybojad,
specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista I stopnia chirurgii ogólnej

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika: lek. med. Pawelec Sławomir – specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista I stopnia chirurgii ogólnej

Konsultant naukowy: dr hab n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR

W skład Kliniki wchodzą dodatkowo:

 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Pracownia Spirometrii
 • Pracownia Broncho-ezofagoskopii

Kierownik Pracowni Broncho-ezofagoskopii:
lek. med. Piotr Matuszewski - specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista I stopnia chirurgii ogólnej

 

Personel lekarski:

dr hab n. med. Paweł Rybojad (specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista I stopnia chirurgii ogólnej)
lek. med. Sławomir Pawelec (specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista I stopnia chirurgii ogólnej)
lek. med. Paweł Piróg (specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista I stopnia chirurgii ogólnej)
lek. med. Piotr Matuszewski (specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista I stopnia chirurgii ogólnej)
lek. med. Aleksandra Czarnecka (specjalista chirurgii klatki piersiowej)

 

Zespół pielęgniarski Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej:

Koordynator ds. Pielęgniarstwa - mgr piel. Katarzyna Kurdziel,
specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Zespół tworzy 17 pielęgniarek i 1 pielęgniarz, w tym:

 • 15 z tytułem mgr pielęgniarstwa
 • 2 specjalistki pielęgniarstwa onkologicznego
 • 8 specjalistek pielęgniarstwa chirurgicznego
 • 2 specjalistki pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • 1 pielęgniarstwa kardiologicznego

Klinika dysponuje 14 łóżkami w salach 1, 2, 3, i 4 – osobowych i własną salą pooperacyjną z możliwością pełnego monitorowania funkcji życiowych.

Wykonujemy diagnostykę i leczenie operacyjne nowotworów układu oddechowego, śródpiersia i przełyku.

Diagnostyka obejmuje:

 • bronchoskopia i ezofagogastroskopia
 • EBUS I EUS (przezoskrzelowa i przezprzełykowa biopsja cienkoigłowa z zastosowaniem usg)
 • biopsja aspiracyjna cienko i gruboigłowa pod kontrolą tomografii komputerowej
 • videotorakoskopia diagnostyczna
 • videomediastinoskopia.

Leczenie operacyjne obejmuje:

 • nowotwory pierwotne i przerzutowe układu oddechowego ze szczególnym naciskiem na zabiegi małoinwazyjne: VATS resekcje anatomiczne i klinowe
 • zmiany nowotworowe i łagodne śródpiersia
 • nowotwory przełyku
 • leczenie wczesnych i późnych pourazowych i pointubacyjnych zwężeń tchawicy
 • leczenie operacyjne rozedmy płuc
 • zakładanie stałych i czasowych protez tchawicy, drzewa oskrzelowego i przełyku
 • leczenie nadpotliwości kończyn górnych (sympatektomia piersiowa).

Posiadamy pełny zakres wyposażenia torakochirurgicznego – aparaturę pozwalającą na wykonywanie zabiegów w technice klasycznej i małoinwazyjnej. W Klinice prowadzimy badania naukowe obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z rakiem płuca.

Klinika Chirirgii Klatki Piersiowej
Klinika Chirirgii Klatki Piersiowej
Klinika Chirirgii Klatki Piersiowej
Pracownia Broncho-ezofagoskopii
Pracownia Broncho-ezofagoskopii
Pracownia Broncho-ezofagoskopii
Centrum
Udostępnij