-A A +A

Klinika Onkologii Klinicznej

Dane kontaktowe:

Tel. 41 36-74-811-sekretariat
Tel. 41 36-74-803-z-ca kierownika KOK
Tel. 41 36-74-804-koordynator ds. pielęgniarstwa

Dyrektor ŚCO dr hab. n. med. Stanisław Góźdź Prof. UJKKierownik kliniki:
Prof. dr hab. n.med. Stanisław Góźdź,
specjalista radioterapii, onkologii klinicznej,
chemioterapii, medycyny społecznej, neurologii

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika: dr n.med. Jolanta Smok-Kalwat, specjalista onkologii klinicznej, chemioterapii, anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator ds. pielęgniarstwa: mgr Elżbieta Kowalska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Konsultant naukowy: Prof. dr hab. n.med. Stanisław Góźdź

 

Działalność medyczna:

W skład Kliniki Onkologii Klinicznej wchodzi:

Oddział chemioterapii

Poradnia Chemioterapii

Oddział chemioterapii dziennej.

Prowadzimy diagnostykę i leczenie systemowe chorych z każdym typem nowotworu (zarówno litym, jak i układowym). Specjalizujemy się w leczeniu: raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc, mięsaków, czerniaka, ziarnic.

W ramach pełnoprofilowego systemowego leczenia chorych stosujemy:

leki cytotoksyczne (chemioterapia),

leki hormonalne (hormonoterapia),

leki ukierunkowane na określone cele molekularne (terapie celowane),

leki stymulujące układ odpornościowy (immunoterapia).

Prowadzimy leczenie przeciwnowotworowe także w skojarzeniu z innymi metodami leczenia miejscowego, takimi jak: chirurgia i radioterapia.

W Ośrodku Chemioterapii Dziennej przyjmujemy pacjentów, u których wdrożono leczenie jednodniowe. Poradnia dysponuje 44 stanowiskami do podawania cytostatyków, pełną obsadą lekarską i pielęgniarską. Oddział chemioterapii dysponuje 44 łóżkami.
Prowadzimy liczne badania naukowe jako badania kliniczne i współpracujemy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie w celu poprawy skuteczności leczenia.

Zabiegi wewnątrznaczyniowe

Personel lekarski:

Lek. med. Anna Bidas, specjalista chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej

Lek. med. Robert Dziura, specjalista onkologii klinicznej

Lek. med. Artur Gębski, specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii

Lek. med. Monika Janicka – Kulińska, specjalista onkologii klinicznej

Lek. med. Dariusz Kucharczyk, specjalista onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej

Lek. med. Tomasz Kucharczyk, specjalista onkologii klinicznej

Lek. med. Ewa Kustra, specjalista onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych

Lek. med. Fryderyk Materny, specjalista onkologii klinicznej

Lek. med. Piotr Mikuliszyn, specjalista chemioterapii

Lek. med. Jolanta Rok – Knapińska, specjalista onkologii klinicznej, pulmonologii

Lek. med. Kinga Szydziak – Zwierzyńska, specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Marcin Zygała, specjalista chemioterapii, chorób wewnętrznych

Lek. med. Monika Merdalska, specjalista onkologii klinicznej

Lek. med. Agnieszka Gwóźdź – Cieślik, specjalista onkologii klinicznej

Lek. med. Paweł Sideł, mł. asystent

Lek. med. Magdalena Włodarska – Dziadczykowska, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, starszy asystent

Lek. med. Ewa Rutkowska, starszy asystent

Lek. med. Łukasz Szczepaniak, rezydent

Lek. med. Magdalena Wajs, rezydent

Lek. med. Karolina Wrona, rezydent

Lek. med. Justyna Żubrowska, rezydent

Lek.med. Katarzyna Amanowicz - mł. asystent, rezydent

Lek. med. Justyna Lis - mł. asystent, rezydent

Lek. med. Magdalena Jedynak - mł. asystent, rezydent

Personel pielęgniarski:

W Klinice Onkologii Klinicznej pracuje 38 pielęgniarek w tym:

-30 z wyższym wykształceniem:

- 5 z tytułem mgr pielęgniarstwa

- 25 z licencjatem z pielęgniarstwa

- 7 pielęgniarek dyplomowanych

Wśród zatrudnionych pielęgniarek są:

- 3 ze specjalizacją pielęgniarstwa zachowawczego,

- 2 ze specjalizacją pielęgniarstwa onkologicznego

- 9 w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa onkologicznego

Centrum
Udostępnij