-A A +A

300 mln zł z Funduszu Medycznego na rozbudowę ŚCO

Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzymało blisko 300 mln zł z Funduszu Medycznego na rozbudowę i doposażenie. ŚCO będzie realizowało infrastrukturalny projekt strategiczny, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych.

W ramach tego dofinansowania zostanie zrealizowana inwestycja, obejmująca:

  • rozbudowę Bloku Operacyjnego – powstaną trzy sale operacyjne, w tym sala hybrydowa,
  • rozbudowę Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • rozbudowę Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej,
  • budowę nowego budynku dla Kliniki Medycyny Paliatywnej, Kliniki Immunologii i Immunoterapii oraz Apteki Szpitalnej.

Tytuł projektu: "Przebudowa, rozbudowa, doposażenie ŚCO w Kielcach celem udoskonalenia interdyscyplinarności, zwiększenia zakresu świadczeń, polepszenia dostępności, innowacji procesu leczenia pacjentów onkologicznych".

Wniosek złożony przez ŚCO został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu nr FM-SIS.02.ONKO.2023 na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej.

Kwota dofinansowania:  299 997 391 zł.

W uroczystym przekazaniu symbolicznego czeku uczestniczyli przedstawiciele rządu i parlamentarzyści regionu świętokrzyskiego oraz władze województwa.

Aktualności
Udostępnij