-A A +A

84 rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie

29 maja 1932 roku został otwarty Instytut Radowy przy ulicy Wawelskiej 15 w Warszawie. W uroczystości otwarcia budynku klinicznego uczestniczył ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki i sama Maria Skłodowska – Curie, która przekazała Instytutowi 1 gram radu zakupiony przez nią za fundusze zgromadzone przez środowiska polonijne i kobiety amerykańskie. Stworzenie pierwszego w Polsce Instytutu Radowego w Warszawie, gdzie byłoby możliwe leczenie chorób nowotworowych przy pomocy napromieniania radem, było największym marzeniem dwukrotnej laureatki nagrody Nobla.

Maria Skłodowska – Curie osobiście konsultowała wszystkie szczegóły dotyczące struktury i wyposażenia Instytutu. Budowę sfinansowano ze zbiórek społecznych prowadzonych od 1923 roku przez Polski Komitet do Zwalczania Raka jako „Dar Narodowy dla Marii Skłodowskiej – Curie” . Dyrektorem Działu Klinicznego, a później całego Instytutu został dr Franciszek Łukaszczyk, który otrzymał niezbędne przygotowanie w Laboratorium Pasteura w Paryżu. Maria Skłodowska – Curie nie doczekała otwarcia Działu Fizyki, który widziała w swoich marzeniach obok Działu Klinicznego, zmarła w 1934 roku. Ale Instytut noszący jej imię przetrwał II wojnę światową i nadal funkcjonuje, prowadzi działalność naukową stanowiąc wsparcie merytoryczne dla Centrum Onkologii na Ursynowie, kształci pokolenia polskich onkologów i studentów medycyny.

Dzieło zapoczątkowane w 1932 roku przez Marię Skłodowską – Curie i dr Franciszka Łukaszczyka, którzy zdawali sobie sprawę, że choroby nowotworowe będą stanowiły największe wyzwanie dla medycyny, kontynuują regionalne Centra Onkologii. Pomysłodawcą utworzenia sieci regionalnych ośrodków onkologicznych był profesor Tadeusz Koszarowski, ojciec polskiej chirurgii onkologicznej, wychowawca powojennego pokolenia polskich onkologów, którego imię nosi Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. - Będąc jednocześnie spadkobiercami idei i wykonawcami testamentu naszego mistrza - profesora Koszarowskiego, mamy moralny obowiązek kontynuować jego dzieło. A ten historyczny dzień otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie przez  Marię Skłodowska – Curie przyjmujemy jako święto polskiej onkologii i naszego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych imienia profesora Tadeusza Koszarowskiego – mówi profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, wiceprezes Zrzeszenia.

Reprodukcja fotografii W.Pikiela ze zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Oryginalny podpis: „W obecności prezydenta RP i przedstawicieli rządu odbyło się 29 maja r.b. uroczyste otwarcie Instytutu Radowego w Warszawie. W uroczystości wzięli udział Maria Skłodowska – Curie przybyła umyślnie na ten dzień z Paryża w towarzystwie d-ra Regaud. Pani Skłodowska – Curie, której imię na zawsze jest związane z dziełem zwalczania raka, na zakończenie uroczystości zasadziła jedno z 6-u pamiątkowych drzew w ogrodzie Instytutu”.

Reprodukcja fotografii W.Pikiela ze zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Aktualności
Udostępnij