-A A +A

30/11/2016

Uczniowie klas medycznych z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki i IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach odwiedzili 24 listopada Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

30/11/2016

Jeśli nie będziemy racjonalnie używać antybiotyków, w 2050 roku na świecie umrze 10 mln ludzi z powodu zakażeń bakteriami wielolekoopornymi.

26/11/2016

Od 28 listopada zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne mieszkanki Pińczowa.

24/11/2016

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zostało uhonorowane wyróżnieniem „Zasłużeni dla Profilaktyki, Promocji i Służby Zdrowia” podczas gali finałowej zorganizowanej przez Fundację Gospodarczą Euro Partn

24/11/2016

Dzień Otwarty filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Busku – Zdroju odbył się 19 listopada.

24/11/2016

Dzięki oszczędnościom po przetargu na modernizację klimatyzacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii  będzie mogło kupić kolejną potrzebną w szpitalu aparaturę – myjnię endoskopów – Zarząd Województwa

23/11/2016

Ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta, adresowana do osób korzystających z usług placówek ochrony zdrowia, pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”.

23/11/2016

Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewoda Świętokrzyski zapraszają w środę (23.11) na sympozjum regionalne z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, które rozpocznie się o godz.

22/11/2016

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne, polegające na pełnieniu dyżurów lekarskich w

Strony

Udostępnij