-A A +A

15/12/2020

Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu świadczeń kompleksowej diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych, z uwzględnieniem cytogenetycznych badań moleku

14/12/2020

Przypominamy, że mimo pandemii SARS-CoV-2 Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje swój program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych.

11/12/2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

11/12/2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na implantacje i usuwanie podskórnych systemów dostępu żylnego (portów naczyniowych) oraz konsultacje pacjentów z dysfunkcją podskór

27/11/2020

Po covidowej przerwie Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wznowiła badania przesiewowe w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

26/11/2020

Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Kliniki Urologii oraz Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskieg

13/11/2020

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach jako lider i wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

Strony

Udostępnij