-A A +A

Bezpłatne badania przy Elektrowni Połaniec – wspólna akcja ŚCO i Elektrowni Połaniec

W dniach 20-21 maja pracownicy Enea Elektrowni Połaniec będą mogli skorzystać z bezpłatnej mammografii i cytologii oraz zakwalifikować się na bezpłatne badania laryngologiczne i niskodawkową tomografię płuc w ramach realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii programów profilaktyki nowotworów złośliwych.

W cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, dostępnym w dniach 20-21 maja w godzinach 10.00 - 16.00 na parkingu przy Enea Elektrowni Połaniec (Zawada 26), panie będą mogły bezpłatnie wykonać:

- mammografię - zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – przeznaczoną dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata.

- cytologię (konwencjonalną i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę) - w Programie profilaktyki raka szyjki macicy – przeznaczoną dla kobiet w wieku 25-59 lat. Badanie należy powtarzać co trzy lata.

Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem: 661 911 300. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne panie wchodzące do cytomammobusa powinny zasłaniać usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.

Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel cytomammobusa został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega wszystkich zaleceń przeciwepidemicznych, jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, maseczki, płyn do dezynfekcji, po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.

W budynku F9 przy Elektrowni Połaniec (Zawada 26) w godzinach 10.00-16.00 pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będą prowadzili kwalifikację na badania laryngologiczne (nasofiberoskopia) oraz niskodawkową tomografię płuc.  

Nasofiberoskopia – w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest przeznaczona dla kobiet i mężczyzn w wieku 40 – 65 lat, palących papierosy, nadużywających alkoholu, lub mających 1 z następujących objawów:

 • ból gardła,
 • chrypka,
 • pieczenie języka,
 • niegojące się owrzodzenia/ zmiany w jamie ustnej,
 • trudności z połykaniem,
 • niedrożność jednej dziurki nosa,
 • guz na szyi

– jeśli jeden z wymienionych objawów utrzymuje się powyżej 3 tygodni, jest to sygnał alarmowy kwalifikujący do badania. Badania laryngologiczne (nasofiberoskopia – czyli oglądanie wnętrza nosogardzieli za pomocą cieniutkiego endoskopu – całkowicie bezpieczne i bezbolesne) będą wykonywane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w terminie uzgodnionym podczas kwalifikacji. Zapisy pod nr tel.: 41 36 74 653

Niskodawkowa tomografia komputerowa płuc – w ramach Programu Profilaktyki Raka Płuca przeznaczona jest dla osób w wieku 50-74 lata, palących papierosy obecnie lub w przeszłości (od momentu rzucenia palenia nie może upłynąć więcej niż 15 lat). Dodatkowymi obok palenia papierosów czynnikami ryzyka są:

 •  narażenie zawodowe na: dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, radon, krzemionkę, azbest, beryl, chrom, nikiel, kadm, spaliny z silnika diesla, związki arsenu.
 • przebyty rak płuca, chłoniak, rak głowy i szyi lub inne nowotwory złośliwe zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;
 • rak płuca u krewnych pierwszego stopnia;
 • istniejąca choroba płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) lub włóknienie płuc (IPF).

Badanie (NDTK) jest wykonywane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

lub w Szpitalu Św. Ducha w Sandomierzu, partnera ŚCO w tym

programie. Pacjenci zakwalifikowani do programu mają wykonane trzy niskodawkowe tomografie komputerowe płuc (w ciągu 3 lat), korzystają z konsultacji u specjalisty torakochirurga lub pulmonologa oraz z poradnictwa

antytytoniowego. Zapisy pod nr tel.: 885 77 99 88

W miarę wolnych miejsc badania i kwalifikacje będą również dostępne dla wszystkich zainteresowanych – zgodnie z wytycznymi programów profilaktycznych.

Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Profilaktyka raka piersi - subregion południowy RPSW.08.02.02-26-0003/20; Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion południowy RPSW.08.02.02-26-0004/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia).Więcej informacji o projektach:

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-poludniowy

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-poludniowy-0

Aktualności
Udostępnij