-A A +A

Cyto Maniek ŚCO rusza w drogę

Cyto Maniek czyli cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wyrusza w objazd po województwie świętokrzyskim. Na początek mobilna pracownia diagnostyczna ŚCO odwiedzi Małogoszcz, Łopuszno, Strawczyn, Smyków i Mniów. Zapraszamy panie na bezpłatne badania profilaktyczne: mammografię i cytologię.

Cyto Maniek już obudzony ze snu zimowego. W tym czasie mobilna pracownia diagnostyczna ŚCO przeszła gruntowny przegląd, a znajdujący się w niej mammograf cyfrowy – zewnętrzną kontrolę jakości i audyt kliniczny w zakresie optymalnej dawki promieniowania emitowanego na gruczoł piersiowy, jakości zdjęć oraz lekarskiej oceny diagnostyki. Wyniki kontroli potwierdzają, że wszystkie parametry są na odpowiednim poziomie, a diagnostyka jest bezpieczna i precyzyjna.

W pierwszej kolejności cytomammobus ŚCO odwiedzi:

31 stycznia-1 lutego – Małogoszcz (miejsce stacjonowania przy Urzędzie Miasta i Gminy)

2-3 – Łopuszno (przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II)

4 lutego – Strawczyn (przy ośrodku zdrowia przy ul. Ogrodowej)

7 lutego – Smyków (przy Urzędzie Gminy)

8-9 lutego – Mniów (przy Urzędzie Gminy).

Bezpłatna mammografia - zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest przeznaczona dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata.

Z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą skorzystać panie w wieku 25-59 lat. Zgodnie z programem badanie należy powtarzać co trzy lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje cytologii podczas jednego badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek.

Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Diagnostyka jest prowadzona w godzinach 10.00-16.00.  Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne panie wchodzące do cytomammobusa powinny zasłaniać usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.

Jak zapewnia dr n.med. Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO, diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega wszystkich zaleceń przeciwepidemicznych, jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, maseczki, płyn do dezynfekcji. Po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.

W ubiegłym roku cytomammobus ŚCO przejechał ponad 1500 km, dyżurując kolejno w każdej ze 102 gmin województwa świętokrzyskiego (w niektórych miejscowościach nawet 2-3 krotnie ze względu na duże zainteresowanie badaniami) – Mamy nadzieję, że także w tym roku mieszkanki naszego regionu będą równie chętnie korzystały z tej przystępnej formy bezpłatnej profilaktyki onkologicznej. Pandemia koronawirusa nie jest przeszkodą w dostępie do badań profilaktycznych. Serdecznie zapraszamy – dodaje dr Leszek Smorąg.

Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Profilaktyka raka piersi – subregion północny RPSW.08.02.02 -26-0001/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion północny RPSW.08.02.02-26-0002/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia).

Więcej informacji o projektach: https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-piersi-2021-2023

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-szyjki-macicy-2021-2023

Aktualności
Udostępnij