-A A +A

Cyto Maniek ŚCO w Masłowie, Łącznej, Zagnańsku, Kostomłotach i Skarżysku-Kamiennej

Cyto Maniek czyli cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował w najbliższych dniach w Masłowie, Łącznej, Zagnańsku, Kostomłotach II i Skarżysku-Kamiennej. Zapraszamy mieszkanki tych miejscowości na bezpłatne badania profilaktyczne: mammografię i cytologię.
Mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w której mieści się pracownia mammograficzna z bardzo precyzyjnym cyfrowym mammografem oraz gabinet położnej, w najbliższych dniach odwiedzi: 
13-14 marca – Masłów (miejsce stacjonowania: przy Urzędzie Gminy)
15 marca – Łączna (na parkingu Urzędu Gminy, Czerwona Górka)
16 - 17 marca – Zagnańsk (przy ośrodku zdrowia)
20- 21 marca – Kostomłoty II (parking przy Urzędzie Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18)
22-23 - 24 marca – Skarżysko-Kamienna (parking przy Miejskim Centrum Kultury, ul. Słowackiego) .
Bezpłatna mammografia - zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest przeznaczona dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata.
Z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą skorzystać panie w wieku 25-59 lat. Zgodnie z programem badanie należy powtarzać co trzy lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje cytologii podczas jednego badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek.
Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Diagnostyka jest prowadzona w godzinach 10.00-16.00. Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne panie wchodzące do cytomammobusa powinny zasłaniać usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk.
Przypominamy, że diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych, jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, maseczki, płyn do dezynfekcji. Po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce. 
Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Profilaktyka raka piersi – subregion północny RPSW.08.02.02 -26-0001/20; Profilaktyka raka piersi – subregion południowy RPSW.08.02.02 -26-0003/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion północny RPSW.08.02.02-26-0002/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion południowy RPSW.08.02.02-26-0004/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Więcej informacji o projektach: https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-piersi-202...
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-szyjki-mac...
 

Aktualności
Udostępnij