-A A +A

Cyto Maniek ŚCO w Sandomierzu, Wilczycach, Zawichoście i Ożarowie

Cyto Maniek czyli cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował w najbliższych dniach w Sandomierzu, Wilczycach, Zawichoście i Ożarowie. Zapraszamy mieszkanki tych miejscowości na bezpłatne badania profilaktyczne: mammografię i cytologię.
Mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w której mieści się pracownia mammograficzna z bardzo precyzyjnym cyfrowym mammografem oraz gabinet położnej, w najbliższych dniach odwiedzi:

21-22-23 sierpnia – Sandomierz (przy stadionie MOSiR, ul. Koseły) 
24-25 sierpnia – Wilczyce (parking przy Centrum Kultury),
28-29 sierpnia – Zawichost (parking przy Urzędzie Miasta i Gminy),

30-31 sierpnia – Ożarów (parking przy Urzędzie Miasta).

Bezpłatna mammografia - zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest przeznaczona dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata.
Z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą skorzystać panie w wieku 25-59 lat. Zgodnie z programem badanie należy powtarzać co trzy lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje cytologii podczas jednego badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek.
Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Diagnostyka jest prowadzona w godzinach 10.00-16.00. Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Pacjentki mające objawy zakażenia dróg oddechowych, powinny przed wejściem do cytomammobusa założyć maseczkę osłaniającą usta i nos.

Przypominamy, że diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych. Po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce. 

Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion południowy RPSW.08.02.02-26-0004/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Więcej informacji o projektach: 
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-szyjki-mac...
 

Aktualności
Udostępnij