-A A +A

Cytobus ŚCO w Nowej Słupi 15 lipca

Cytobus – mobilny gabinet położnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował 15 lipca w Nowej Słupi przed remizą OSP. Na bezpłatne badanie cytologiczne zapraszamy panie w wieku 25 – 59 lat. Rejestracja na badanie pod nr telefonu: 609 99 00 33.

Diagnostyka będzie wykonywana w godzinach: 10.00-16.00. Na badania należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy mogą skorzystać panie w wieku 25-59 lat. Zgodnie z wytycznymi programu badanie należy powtarzać co trzy lata.

Jak informuje dr Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w cytobusie ŚCO pacjentka ma wykonane dwa rodzaje badania cytologicznego: cytologię konwencjonalną i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia wykrycie większej ilości nieprawidłowych komórek. Świętokrzyskie Centrum Onkologii było pierwszą placówką w województwie, która rozpoczęła ten rodzaj diagnostyki cytologicznej. Jak podkreśla dr Smorąg, badania są wykonywane z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Po każdym badaniu sprzęt jest odkażany.

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 przypominamy pacjentkom o konieczności przestrzegania bezpieczeństwa epidemiologicznego: przed wejściem do cytobusa obowiązkowo należy zasłonić usta i nos maseczką oraz zdezynfekować ręce.

Inicjatorem akcji profilaktycznej w Nowej Słupi jest Świętokrzyski Batalion Polskich Drużyn Strzeleckich im. „Czwartaków” w Nowej Słupi.

Cytobus ŚCO został skonstruowany w ramach projektu „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim”. W specjalistycznym pojeździe mieści się gabinet położnej, w którym znajduje się fotel ginekologiczny i niezbędne wyposażenie oraz wydzielona kabina higieny intymnej z bidetem i bieżącą wodą, aby pacjentka mogła się rozebrać i przygotować do badania. Gabinet położnej jest klimatyzowany. Cytobus można bezpłatnie zamówić do swojej miejscowości. Zgłoszenia pod numerem telefonu: 609 99 00 33

Aktualności
Udostępnij