-A A +A

Decyzja w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Decyzja w sprawie postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań PET/CT oraz badań scyntygraficznych przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce.

( kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie )

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij