-A A +A

Doktor Agnieszka Walczyk z Kliniki Endokrynologii ŚCO ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii

Doktor nauk medycznych Agnieszka Walczyk – specjalista endokrynologii z Kliniki Endokrynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii została powołana przez wojewodę świętokrzyskiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii na drugą 5- letnią kadencję.

Dr nauk med. doktor Agnieszka  Walczyk jest specjalistą chorób wewnętrznych i endokrynologii, absolwentką II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dyplom w wyróżnieniem). Swoją drogę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Od 2008 roku pracuje w Klinice Endokrynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Od 2015r. pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół tyreologii onkologicznej – badania przyczyn rosnącej częstości występowania raka tarczycy, wpływu klinicznych i molekularnych czynników ryzyka niekorzystnego przebiegu raka brodawkowatego i niskozróżnicowanego tarczycy, a także możliwości wykorzystania diagnostyki molekularnej i terapii celowanej w leczeniu tej choroby. Analiza porównawcza wpływu aktywującej mutacji w genie BRAF na przebieg kliniczny raka brodawkowatego tarczycy o różnym stopniu zaawansowania była tematem jej badań naukowych i pracy doktorskiej obronionej w 2015r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Prowadzone przez nią badania rzuciły nowe światło na rolę mutacji w genie BRAF, postrzeganej wcześniej jako główna przyczyna gorszego przebiegu raka brodawkowatego tarczycy. Pani doktor Agnieszka Walczyk uczestniczyła również w badaniach klinicznych prowadzonych przez Klinikę Endokrynologii ŚCO nad nowymi lekami celowanymi molekularnie u chorych na zaawansowanego raka tarczycy.

Pracę kliniczną łączy z dydaktyką – prowadzi ćwiczenia ze studentami w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pod jej kierunkiem dwóch studentów kierunku lekarskiego kieleckiej uczelni przygotowało i opublikowało artykuły naukowe

w „Endokrynologii Polskiej”. Jest również autorką i współautorką kilkunastu prac naukowych z dziedziny endokrynologii, a także publikacji dydaktycznych dla lekarzy w „Medycynie po Dyplomie”. W wolnych chwilach z pasją oddaje się pielęgnowaniu ogrodu i lubi grać na pianinie (jest absolwentką szkoły muzycznej).

Aktualności
Udostępnij