-A A +A

Doktor Kamil Zalewski – prezydentem młodych ginekologów onkologów

Doktor Kamil Zalewski – specjalista ginekologii onkologicznej z Kliniki Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii został prezydentem European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO). Obejmując to stanowisko stał się pełnoprawnym i najmłodszym członkiem Zarządu ESGO – Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.  

Wybory do Zarządu European Network of Young Gynae Oncologists (Europejskiej Sieci Młodych Ginekologów Onkologów) odbyły się podczas XX zjazdu Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO), w Wiedniu (4-7 listopada).

Doktor Kamil Zalewski jest asystentem w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, a także wykładowcą i instruktorem podczas licznych kursów laparoskopowych organizowanych w ŚCO pod kierownictwem dr Marcina Miśka – kierownika Kliniki Ginekologii ŚCO. Jego zainteresowania kliniczne obejmują leczenie chirurgiczne nowotworów ginekologicznych oraz chirurgię laparoskopową. Zainteresowania naukowe  ogniskują się w obrębie chorób nowotworowych i stanów przednowotworowych sromu.  Pracuje także w zespole prof. Magdaleny Kowalewskiej w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Jest głównym badaczem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium pt. mikroRNA w surowicy pacjentek ze śródnabłonkową neoplazją sromu oraz chorych na płaskonabłonkowego raku sromu, a także bierze udział w realizacji grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Naukowe w ramach programu Sonata BIS pt. „Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu”. W 2017 roku ukończył studia doktoranckie na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest czynnym członkiem The International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD). W ramach ISSVD brał udział w opracowaniu zaleceń dotyczących chirurgii sromu.

Działalność w ESGO/ENYGO

W latach 2015-2017 Kamil Zalewski był polskim przedstawicielem polskiego środowiska młodych osób szkolących się w dziedzinie położnictwa i ginekologii a także ginekologii onkologicznej ENYGO. W październiku 2014 roku został wybrany na czteroletnia kadencję do zarządu ENYGO (ENYGO Executive Group). Brał udział w organizacji lub był wykładowcą podczas warsztatów i kursów organizowanych przez ENYGO i ESGO w Warszawie, Szwecji, Hiszpanii, Belgii. Jest również koordynatorem i czynnym uczestnikiem projektu realizowanego pod auspicjami ESGO pt. „LIFE - Literature for ENYGO”. Koordynuje działania grupy mające na celu przygotowywanie w sposób regularny i usystematyzowany przeglądu opublikowanych prac naukowych omawiających poszczególne aspekty leczenia chorych z nowotworami ginekologicznymi. Jest także autorem/ współautorem publikacji realizowanych w ramach sieci ENYGO. Brał czynny udział (jako przedstawiciel ESGO/ENYGO) w wizytach akredytacyjnych pozwalających na uzyskanie akredytacji szkoleniowej i tytułu European Training Centre in Gynaecological Oncology (ESGO).

Stypendia, staże i inne

Uczestniczył w licznych stypendiach i stażach, m.in. OMI-Medical Observership, 2017r. (miesięczna wizyta w Klinice Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Graz, Austria, laparoskopia ginekologiczna), ESMO European Fellowship, 2016r. (dwumiesięczna wizyta w Klinice Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Groningen, Holandia, leczenie chirurgiczne raka sromu), Association Le Pont Neuf scolarship, 2007 r. (2 miesiące w  Department of Congenital Cardiac Surgery, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paryż, Francja), WISE foundation scholarship, 2007r.  (trzymiesięczny pobyt w Department of Cardiac Surgery, Harvard Medical School, Brigham and Womand Hospital, Boston, USA).  

W 2017 roku brał udział w rejsie „Wszystkie ręce na pokład” organizowanym przez Stowarzyszenie zrzeszające pacjentki po przebytym leczeniu nowotworów ginekologicznych- Niebieski Motyl.

ENYGO (Europejska Sieć Młodych Ginekologów Onkologów) zrzesza ponad 700 młodych ginekologów, ginekologów onkologów i lekarzy pokrewnych specjalności i funkcjonuje w ramach struktur ESGO. Celem organizacji jest wspieranie młodych lekarzy zainteresowanych szkoleniem się w dziedzinie ginekologii onkologicznej poprzez organizację licznych kursów, warsztatów i konferencji. Daje to nie tylko możliwość rozpoczęcia międzynarodowej współpracy naukowej ale także nawiązywania znajomości, wymiany poglądów między przyszłymi liderami ginekologii onkologicznej. Do działań ENYGO, mających na celu poprawę kształcenia w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Europie, należy również przygotowywanie ujednoliconej "książki specjalizacyjnej” z ginekologii onkologicznej (eLogbook), wydawanie przeglądu aktualnego piśmiennictwa „LiFE report” oraz prace nad opracowaniem europejskiego egzaminu specjalizacyjnego. Obecnie ENYGO posiada ponad 700 członków, z czego blisko 70 osób z Polski. Działalność ENYGO jest koordynowana przez siedmioosobowy zarząd, a przewodniczący ENYGO jest jednocześnie członkiem zarządu ESGO z pełnym prawem głosu.

Aktualności
Udostępnij