-A A +A

Doktor Marcin Misiek konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Doktor nauk medycznych Marcin Misiek, kierownik Kliniki Ginekologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii został powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Akt nominacji wręczyła 31 stycznia Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski.

Doktor nauk medycznych Marcin Misiek jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Od 2014 roku kieruje Kliniką Ginekologii im. prof. Józefa Starzewskiego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Od 2014 roku zasiada również w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. W swojej pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów oraz nienowotworowych chorób kobiecego narządu płciowego. Jest uznanym, nie tylko w Polsce, specjalistą w dziedzinie laparoskopii i endoskopii ginekologicznej. Od sześciu lat organizuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii warsztaty laparoskopii ginekologicznej dla specjalistów ginekologii onkologicznej z całej Polski. Bierze czynny udział w pracach Polskiej Grupy Ginekologii Onkologicznej ds. badań klinicznych (PGOG) oraz Środkowoeuropejskiej Grupy Badawczej ds. Ginekologii Onkologicznej (Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group (CEEGOG) a także Europejskiej Sieci ds. Badań nad Zindywidualizowanym Leczeniem Nowotworów Trzonu Macicy (European Network of Individualized Treatment in Endometrial Cancer Network (ENITEC)).

W 2019 r  został wybrany na Przewodniczącego  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) Oddział Świętokrzyski.  Klinika, którą prowadzi, posiada akredytację  ESGO (Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej).

Konsultantów wojewódzkich powołuje na pięcioletnią kadencję wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do zadań konsultantów należy nadzór specjalistyczny, monitorowanie jakości i dbałość o ujednolicenie standardów w opiece medycznej.

 

Aktualności
Udostępnij