-A A +A

Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii przystąpiło do projektu Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej, którego celem jest: zwiększenie dostępności badań PET poprzez  zakup i montaż nowego 128 rzędowego cyfrowego  skanera  PET/CT o wysokiej zdolności rozdzielczej wyposażonego w 4 nowe stacje opracowania wyników pomiarowych wraz z niezbędnym wyposażeniem warunkującym jego funkcjonowanie w strukturze informatycznego systemu szpitalnego ŚCO SP ZOZ.

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij