-A A +A

Dotacja z budżetu województwa na diagnostykę nowotworów

2 250 000 zł dotacji z budżetu województwa na doposażenie Zakładu Diagnostyki Molekularnej w sprzęt diagnostyczny otrzymało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa przyjął uchwałę w tej sprawie – poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwróciło się z prośbą do Zarządu Województwa o dofinansowanie doposażenia Zakładu Diagnostyki Molekularnej w sprzęt diagnostyczny: sekwenatora genowego wraz z urządzeniem do przygotowania próbek, stacji pipetującej i sekwenatora kapilarnego. Szacunkowy koszt zakupu to 2 650 000 zł. Po zapoznaniu się ze sprawą Zarząd postanowił przyznać dotację w kwocie 2 250 000 zł. Współczesne leczenie nowotworów z zastosowaniem leków z grupy terapii celowanych wymaga ciągłego monitorowania w czasie rzeczywistym, by móc wkroczyć na czas z kolejną linią procesu terapeutycznego w przypadku wykrycia oporności. Leczenie pacjenta w taki sposób spowodowało, że wiele nowotworów obecnie traktuje się jako choroby przewlekłe. Do tych nowotworów należy również niedrobnokomórkowy rak płuca, w którym bada się komórki nowotworowe na obecność mutacji bądź translokacji aktywujących. Dodatkowo, systematycznie wzrastająca liczba badań wykonywanych dla pacjentów leczonych w ŚCO (obecnie 10 000 testów rocznie) oraz pacjentów z innych onkologicznych ośrodków z całej Polski (tj. z Warszawy, Krakowa Poznania, Wrocławia, Łodzi, Zamościa, Lublina, Radomia i inne) wymusza zakup stacji pipetującej, która może utrzymać i zwiększyć przepustowość wykonywanych badań oraz zapewnić ich ciągłą jakość. Sekwanatory kapilarne, uznawane za złoty standard, również są wykorzystywane w rutynowej diagnostyce.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzymało także 127 500 złotych dotacji celowej z budżetu województwa na zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Szacunkowy koszt zakupu sprzętu to 150 000 złotych. Pracownia biopsji Zakładu Patologii Nowotworów miesięcznie wykonuje około 300 biopsji cienkoigłowych pod kontrolą USG. Jest w posiadaniu wyłącznie jednego, kilkunastoletniego, mocno wyeksploatowanego aparatu USG, którego naprawa jest nieopłacalna. Zakup nowoczesnego sprzętu ultrasonograficznego pozwoli na zastosowanie nowej metody obrazowania, gwarantując przy tym wysoką jakość obrazu, co jest niezbędne w diagnostyce wczesnych zmian nowotworowych.

Aktualności
Udostępnij