-A A +A

Dyrektorzy techniczni szpitali z całej Polski w ŚCO

40 – osobowa grupa dyrektorów technicznych szpitali z całej Polski wizytowała 4 czerwca Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Okazją do zwiedzania ŚCO był odbywający się w Cedzynie III Kongres Nowoczesny Pion Techniczny.

Tematem tegorocznego kongresu były „Kierunki usprawnienia funkcjonowania jednostek w ochronie zdrowia: informatyzacja i energooszczędność”. Świętokrzyskie Centrum Onkologii było prezentowane jako modelowy przykład organizacji gwarantującej pacjentom najwyższy standard kompleksowej opieki onkologicznej. – Staramy się, aby w naszym Centrum pacjent otrzymał pelnoprofilową opiekę począwszy od diagnozy, poprzez terapię, rehabilitację, wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji naszych pacjentów jest 30 poradni specjalistycznych w strukturach ŚCO. Rozwijamy dostępność do onkologa w powiatach tworząc filie ŚCO na bazie szpitali powiatowych. Pacjent, który trafia do naszej filii w powiecie jest jednocześnie pod merytoryczną opieką lekarzy z Centrum Onkologii. On nie ginie w systemie, bo od początku jest pilotowany przez naszą placówkę – wyjaśniał uczestnikom kongresu profesor Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO.  Dr hab. Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO przedstawił rozwiązania infrastrukturalne gwarantujące bezpieczeństwo pacjentowi onkologicznemu na przykładzie Kliniki Hematologii  ŚCO, gdzie sale w oddziałach ostrych białaczek i transplantacji szpiku są wyposażone we własny system wentylacji z filtrami laminarnymi i śluzy dezynfekcyjne zapewniające ochronę przeciwinfekcyjną, oraz własne węzły sanitarne. Każda 1- osobowa sala w oddziale transplantacji szpiku wyposażona jest w zestaw do monitorowania czynności życiowych (EKG, RR, saturacja itp.) aby ograniczyć ryzyko przeniesienia infekcji.

Zwiedzający ŚCO zapoznali się z funkcjonowaniem centrum monitoringu szpitala, zapleczem infrastrukturalnym (systemem klimatyzacji i wentylacji), centralną sterylizatornią, obejrzeli również Zakład Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET, gdzie drogą pacjenta udającego się na badanie prowadziła gości Beata Aniołek, kierownik Pracowni Ochrony Radiologicznej ŚCO. Goście  pytali o zabezpieczenia ścieków i odpadów medycznych powstających po podaniu pacjentom radiofarmaceutyków, rozwiązania ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym, warunki oczekiwania i przygotowanie pacjentów do badania. ZMN z ośrodkiem PET wykonuje rocznie ponad 3 tys. badań PET/CT z wykorzystaniem 6 różnych radiofarmaceutyków. Jako jeden z niewielu w Polsce wykonuje badania diagnostyczne przy użyciu technik izotopowych prowadząc na miejscu we własnym laboratorium syntezę radiofarmaceutyków.

- Mimo trudnych czasów, obniżki wycen procedur w onkologii, staramy się utrzymywać najwyższy standard jakości naszych usług, bo nasz pacjent jest pacjentem szczególnym. Musi być otoczony odpowiednią opieką lekarską i pielęgniarską, dlatego dbamy, żeby na oddziałach była wystarczająca liczba personelu. Mamy własny serwis sprzątający i dział żywienia, bo w tym przypadku outsorcing nie jest najlepszym rozwiązaniem. Oszczędności szukamy w racjonalnym gospodarowaniu środkami i ergonomicznych rozwiązaniach technicznych – wyjaśniła gościom Teresa Czernecka, zastępca dyrektora ŚCO do spraw finansowych. Organizatorem III Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny była redakcja Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

Aktualności
Udostępnij