-A A +A

Dyżury cytomammobusa ŚCO w grudniu

Dyżury cytomammobusa ŚCO w grudniu

  • 4 -5 grudnia – Mniów, przy Urzędzie Gminy,
  • 7- 8 grudnia – Starachowice, ul. Radomska 86, firma PKC Group,
  • 11 -12 grudnia – Górno, przy Ośrodku Zdrowia,
  • 14 - 15 grudnia – Bieliny, przy Urzędzie Gminy,
  • 18- 19 – 20 grudnia - Ostrowiec  Św., ul. Świętokrzyska 22

Na badania należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z numerem PESEL. Badania są wykonywane w godzinach 10-16. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać panie między 50 a 69 rokiem życia, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Wykrywania Raka Piersi. Z bezpłatnej cytologii mogą skorzystać panie, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Rejestracja na badania pod nr telefonu: 661 911 300.

Aktualności
Udostępnij