-A A +A

Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Ale każdy dzień jest dobry, żeby zerwać z uzależnieniem od palenia papierosów. Zawarte w dymie tytoniowym substancje toksyczne bezpośrednio odpowiadają za zachorowania na takie nowotwory, jak: rak płuca i oskrzeli, rak krtani i innych rejonów głowy i szyi, rak pęcherza moczowego, rak piersi i szyjki macicy, rak trzustki.

Palenie tytoniu stanowi pierwszą przyczynę zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, a narażenie dotyczy zarówno osób palących czynnie, jak też biernych palaczy. Istnieje też coraz więcej dowodów na konsekwencje tzw. „palenia z trzeciej ręki”, czyli kontaktu skóry z substancjami smolistymi gromadzącymi się na przedmiotach w pomieszczeniu, gdzie się pali.

7 000 związków chemicznych, 70 rakotwórczych

Szkodliwe skutki wdychania dymu tytoniowego spowodowane są obecnością w nim kompleksu około 7 tysięcy związków chemicznych o toksycznym oddziaływaniu na tkanki organizmu, w tym ponad 70 o udowodnionym działaniu rakotwórczym oraz 100 uznanych za toksyczne. Wśród nich znajduje się:

 • Nikotyna, uznana przez Światową Organizację Zdrowia za substancję silnie trującą  i uzależniającą.
 • Tlenek węgla (czad) - śmiertelnie trujący gaz, którego stężenie jest 3-5 razy większe w dymie bocznym, tj. wydostającym się z końcówki tlącego się papierosa, a więc w najbliższym otoczeniu palacza. W wyniku tego również osoby narażone na bierne palenie wdychają duże ilości tlenku węgla i inne słabo rozpuszczalne składniki dymu (m.in. tlenki azotu, benzen), które trafiają prawie w całości do ich pęcherzyków płucnych, a z nich dostają się do krwi zwiększając ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych.
 • Substancje smoliste - około 50 związków chemicznych (m.in. naftyloamina i benzopiren), o toksycznym działaniu, a także uszkadzającym DNA komórki i powodującym nowotwory. Ślady tych substancji możemy znaleźć w całym organizmie, dlatego nowotwory, które są przez nie wywołane, dotyczą nie tylko dróg oddechowych, ale także innych układów i narządów.

W dymie tytoniowym znajdują się także:

 • alkohole (głównie metylowy),
 • fenol - trujący środek dezynfekujący,
 • cyjanowodór - używany był w komorach gazowych,
 • DDT- środek owadobójczy,
 • akrydyna - stosowana w produkcji barwników,
 • naftalina - środek przeciw molom,
 • aceton - stosowany np. w zmywaczu do paznokci,
 • chlorek winylu - stosowany do produkcji plastiku,
 • amoniak - drażniący gaz,
 • rozpuszczalniki organiczne, chemiczne, przemysłowe, np. toluen, toluidyna,
 • metale ciężkie, m.in. ołów, arsen, kobalt, kadm, polon i wiele innych.

 

Od „dymka” do nowotworu

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, co piąty przypadek raka jest spowodowany przez palenie papierosów. W wyniku wdychania toksycznych związków zawartych w dymie tytoniowym, zarówno u osób palących, jak też u biernych palaczy, dochodzi do powstawania zmian w wielu układach organizmu. Palenie papierosów odpowiedzialne jest za 80-90% zachorowań na raka płuca. W Polsce co roku rejestruje się blisko 23 tys. nowych zachorowań i prawie tyle samo zgonów z powodu tego nowotworu. Średnio blisko 35 proc. wszystkich zgonów z powodu nowotworów można przypisać paleniu tytoniu. Bilans strat obrazuje lista nowotworów tytoniozależnych:

 • rak płuca i oskrzeli,
 • rak krtani, gardła, języka i innych w rejonie głowy i szyi,
 • rak przełyku,
 • rak trzustki,
 • rak żołądka,
 • rak wątroby,
 • rak jelita grubego i odbytnicy,
 • rak piersi,
 • rak szyjki macicy,
 • rak jajnika,
 • rak trzonu macicy,
 • rak pęcherza moczowego i nerek,
 • białaczka szpikowa.

 

Palisz? Rzuć i skorzystaj z bezpłatnych badań

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje programy profilaktyczne skierowane do osób palących papierosy obecnie lub w przeszłości.

W programie „Twój świadomy wybór – profilaktyka nowotworów głowy i szyi” mogą wziąć udział osoby w wieku 40-65 lat z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, które palą papierosy lub mają przynajmniej jeden trwający dłużej niż 3 tygodnie objaw mogący wskazywać na zwiększone ryzyko nowotworów głowy i szyi, niezwiązany z infekcją górnych dróg oddechowych: ból gardła, pieczenie języka, przewlekła chrypa, guz na szyi, niegojące się owrzodzenie jamy ustnej, jednostronna niedrożność lub krwawienie z nosa, problemy z przełykaniem. Badanie jest bezbolesne, składa się z wywiadu, standardowego badania laryngologicznego oraz oceny stanu nosa, jamy ustnej, gardła i krtani przy pomocy fiberoskopu (cienkiego elastycznego wziernika z kamerą). Rejestracja na badania laryngologiczne: 41 36 74 653.

W Programie profilaktyki raka płuca mogą wziąć mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego.

Badaniami skryningowymi objęte są osoby w wieku 55-74 lat:

 • palące z konsumpcją tytoniu równą lub wyższą 20 paczkolat (1 paczkorok przelicza się na palenie 1 paczki dziennie przez 20 lat  lub 2 paczek przez 10 lat)
 • które zaprzestały palenia i czas abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat. 

Badaniami skryningowymi objęte będą też osoby w wieku 50-74 lat, palące papierosy obecnie lub w przeszłości, u których dodatkowo występuje jeden z czynników ryzyka:

 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę;
 • ekspozycja na radon;
 • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;
 • rak płuca u krewnych w wywiadzie pierwszego stopnia;
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) lub włóknienie płuc (IPF).

Rejestracja na NDTK: 885 77 99 88.

Aktualności
Udostępnij