-A A +A

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna coraz bliżej

Przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektorzy 20 placówek ochrony zdrowia z województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w konferencji dotyczącej projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, która odbyła się 6 listopada w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Podczas roboczej konferencji podsumowano pierwszy etap InPlaMed WŚ oraz dzielono się doświadczeniami. W rozpoczętym w 2018 roku projekcie, którego liderem jest samorząd województwa świętokrzyskiego, uczestniczy 8 jednostek ochrony zdrowia podlegających marszałkowi województwa świętokrzyskiego oraz 12 placówek zarządzanych przez samorządy powiatowe. Celem projektu jest umożliwienie placówkom medycznym wdrożenia systemu e-usług, w tym wymiany e- skierowań, e-recept, e- zleceń czy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. System pozwoli również na zniwelowanie różnic pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia w wykorzystaniu rozwiązań informatycznych.

Jak podkreślił Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa, wdrażane rozwiązania informatyczne przede wszystkim ułatwią życie pacjentom i pracownikom ochrony zdrowia. – Jeśli przyjedzie do nas np. turysta z Wybrzeża i nagle zachoruje, lekarz z POZ, szpitala czy poradni specjalistycznej będzie mógł w swoim komputerze dzięki systemowi e- zdrowie szybko odszukać historię choroby pacjenta i sprawdzić na co się leczył, jakie leki przyjmuje, czy choruje przewlekle. To znacznie przyspieszy i ułatwi diagnostykę – wyjaśnił.

Uczestniczące w projekcie szpitale mogą przeznaczyć dofinansowanie na zakup i modernizację infrastruktury informatycznej, w tym zakup komputerów, serwerów, systemów monitorowania i ochrony sieci, archiwizowania danych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 57,22 mln zł, w tym wartość dofinansowania UE opiewa na 46,98 mln zł. Projekt InPlaMed WŚ ma zostać wdrożony do 2021 roku.

Aktualności
Udostępnij