-A A +A

„GOŁOBORZE – 18”

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 42/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku, w dniach 25 – 27 września 2018 roku, przeprowadzone zostało wojewódzkie ćwiczenie obronne pod kryptonimem „GOŁOBORZE – 18”, podczas którego jeden z epizodów praktycznych w dniu 26 września, dotyczący wydzielenia łóżkowej bazy szpitalnej podmiotu leczniczego na potrzeby obronne, realizowany był w oparciu o bazę Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

W ćwiczeniu udział wzięli: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa, członkowie stanowisk kierowania Wojewody i Marszałka województwa, siły i środki państwowej straży pożarnej oraz policji a także Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Aktualności
Udostępnij