-A A +A

Informacja dla pacjentów niedowidzących i niewidomych

Informujemy, że egzemplarze „Karty Praw i Obowiązków Pacjenta” w druku powiększonym i języku punktowym (kod L. Braille`) są dostępne w: Dziale Organizacji Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji (Informacja) oraz Izbie Przyjęć (Recepcji).

Aktualności
Udostępnij