-A A +A

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO z certyfikatem „W trosce o pacjenta”

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako druga placówka medyczna w Polsce otrzymała 31 maja certyfikat „W trosce o pacjenta” przyznawany ośrodkom realizującym kompleksową opiekę i wsparcie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.

Przyznany Klinice Hematologii certyfikat to sygnał dla chorych na przewlekłą białaczką szpikową, że w tym ośrodku otrzymają profesjonalną pomoc, merytoryczne wsparcie oraz szereg niezbędnych informacji na temat choroby i celów terapeutycznych. „W trosce o pacjenta” to program dedykowany pacjentom onkologicznym i hematologicznym oraz ich rodzinom realizowany od 2014 roku na terenie ośrodków hematologicznych w całym kraju. Jego ideą jest wsparcie chorych we właściwym monitorowaniu leczenia, zrozumieniu zasad prawidłowego przyjmowania terapii oraz stosowania się do zaleceń lekarza. Pacjenci są edukowani przez specjalnie przygotowane pielęgniarki onkologiczne i hematologiczne. – Kapituła odznaczenia dostrzegła ogromny dynamizm kieleckiej Kliniki, chęć zapewnienia coraz lepszej opieki pacjentom chorującym nie tylko na przewlekłą białaczkę szpikową, ale na wszystkie nowotwory krwi – powiedział profesor Tomasz Sacha, przewodniczący Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, który wręczał certyfikat. – Tu od początku powstał oddział, który cały czas się rozwija, widzimy, że koledzy z dużą pasją rozwijają swoje zainteresowania kliniczne, oddział funkcjonuje coraz lepiej, a za ilością realizowanych procedur idzie jakość.  To miejsce dobrze rokuje – ocenił profesor Sacha.

- Dzięki postępowi medycyny pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową żyją wiele lat, wracają do normalnej aktywności, ale wcześniej muszą nauczyć się instrukcji obsługi swojej choroby. O sukcesie decyduje dobry dostęp do badań, stosowanie terapii, dobry kontakt z lekarzem i dobre wyniki ośrodka w leczeniu. To wszystko staramy się zapewnić naszym pacjentom – mówi dr hab. n.med. Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO. Odział hematologii ŚCO powstał w 1999 roku, od 2014 roku funkcjonuje jako Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku z własnym bankiem komórek krwiotwórczych, w 2015 r. przeprowadzono tu pierwszy autogeniczny przeszczep szpiku, do tej pory wykonano już około 50 takich przeszczepów. Ośrodek przygotowuje się do rozpoczęcia w 2017 r. realizowania przeszczepów od dawców niespokrewnionych. Rocznie w Klinice hospitalizowanych jest 3200 pacjentów, w poradniach udzielanych jest blisko 30 tys. porad.

Wyróżnienie przyznawane przez Radę Ekspertów Programu, w skład której wchodzą prof. dr hab. n.med. Krzysztof Warzocha, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prof. dr hab. n.med. Andrzej Hellman – przewodniczący Sekcji PBSZ Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, dr hab. n.med. Joanna Góra – Tybor – sekretarz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, dr hab. n.med. Tomasz Sacha, Barbara Jobda – prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Jacek Gugulski – prezes zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową jako pierwszy otrzymał Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

W latach 1999-2013 w Polsce odnotowano łącznie 15 552 zachorowania na PBSz.

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO z certyfikatem „W trosce o pacjenta”
Aktualności
Udostępnij