-A A +A

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. ważnosci e-recepty

W ślad za komunikatem Ministerstwa Zdrowia informujemy, że e-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności, tj.:

  • na wykupienie antybiotyku - 7 dni;
  • na preparaty immunologiczne - 120 dni;
  • pozostałe - 30 dni.

E-recepty ważnej przez 30 dni po tym terminie nie można już zrealizować. Można ją wykupić później, jeśli lekarz zaznaczy, że można zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe. Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od ...”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia.

E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni) w przypadku terapii trwającej co najmniej rok. Taką e-receptę otrzymają pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków. Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — wybrać dla niej „datę realizacji do” określonego dnia. Jeśli e-recepta ważna jest przez rok, to pierwsze opakowanie trzeba wykupić nim minie 30 dni od daty jej wystawienia.

https://pacjent.gov.pl/e-recepta/jak-dlugo-wazna-jest-e-recepta

 

Aktualności
Udostępnij