-A A +A

Międzynarodowy certyfikat na wykonywanie diagnostyki koronawirusa dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO

Zakład Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii otrzymał certyfikat potwierdzający przygotowanie do wykonywania diagnostyki molekularnej w zakresie pandemii koronawirusa. Dokument został wydany przez QCMD (Quality Control of Molecular Diagnostics) - organizację zajmującą się niezależnym międzynarodowym, zewnętrznym systemem kontroli jakości dla badań w diagnostyce molekularnej.

Laboratorium Wirusologii Molekularnej uruchomione 29.04. 2020 r. w strukturach Zakładu Diagnostyki Molekularnej na potrzeby wykonywania testów molekularnych qRT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Na potrzeby LWM zaadaptowane zostały osobne pomieszczenia wyposażone w system śluz oraz urządzeń filtrujących i dezynfekujących powietrze w pracy ciągłej. Laboratorium zostało wyposażone także w komory laminarne i system zabezpieczeń pozwalający na pracę z materiałem zakaźnym (aerozolem). Było  pierwszym tej klasy bezpieczeństwa laboratorium w naszym regionie i jednym z pierwszych w Polsce. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych na kwotę podan 1,7 mln zł.

Jak informuje dr hab.n.med. prof. UJK Artur Kowalik – kierownik ZDM nowa jednostka – również jako jedna z pierwszych w Polsce została zweryfikowana przez QCMD (Quality Control of Molecular Diagnostics) - organizację zajmującą się niezależnym międzynarodowym, zewnętrznym systemem kontroli jakości dla badań w diagnostyce molekularnej i uzyskała certyfikat potwierdzający przygotowanie do prowadzenia diagnostyki molekularnej w zakresie pandemii koronawirusa.

Laboratorium Wirusologii Molekularnej wykonuje testy molekularne qRT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 na potrzeby pacjentów i pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Szpitala Specjalistycznego im. Św. Łukasza w Końskich oraz Szpitala MSWiA w Kielcach. Zgodnie z procedurami opracowanymi przez Zespół Kontroli Zakażeń ŚCO testy w kierunku koronawirusa przeprowadzane są u pacjentów przed przyjęciem na oddział szpitalny oraz przed rozpoczęciem chemioterapii. Dzięki temu kilkukrotnie udało się zapobiec powstaniu ogniska COVID 19 w ŚCO odpowiednio wcześnie wykrywając osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2.

Od momentu uruchomienia Laboratorium Wirusologii Molekularnej ŚCO wykonało już blisko 8 tys. badań, 28 testów było z wynikiem pozytywnym, w tym 23 we wrześniu.

Aktualności
Udostępnij