-A A +A

Minister Tombarkiewicz o tym, co przyniesie sieć

Większą stabilność finansową dla szpitali, poprawę opieki nad pacjentem zapowiadał po wprowadzeniu sieci szpitali i opieki koordynowanej minister Marek Tombarkiewicz, który gościł w Kielcach 19 maja na II Ogólnopolskiej Konferencji „Ewidencjonowanie świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno – finansowego placówki medycznej”.

Wyjaśnił, że zgodnie z założeniami ustawy o sieci szpitali, w sieci znajdą się szpitale, które świadczą usługi całodobowo, także lecznice monoprofilowe (z jednym oddziałem), zwłaszcza jeśli jest to jedyny szpital w powiecie. - Projekt jest zmieniony znacząco na korzyść szpitali. W regionie świętokrzyskim w sieci znajdą się właściwie wszystkie szpitale (włącznie ze szpitalem w Kazimierzy Wielkiej). Większość szpitali powiatowych została przypisana do drugiego poziomu. Ważą się jeszcze losy szpitala Górka w Busku – Zdroju – mówił minister Marek Tombarkiewicz. Poinformował, że do 27 czerwca zostanie opublikowania lista szpitali, które wejdą w skład sieci z przypisaniem do odpowiedniego poziomu (I - III). Na osobnym poziomie znajdą się szpitale onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i szpitale o zasięgu krajowym, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego. Sieć ruszy od 1 października. W trzecim kwartale będą kontraktowane uzupełniająco brakujące oddziały udzielające świadczeń w trybie jednodniowym oraz poradnie specjalistyczne, które nie są poradniami przyszpitalnymi.

Zapowiedział, że po likwidacji z dniem 1 stycznia 2018 roku Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z ustawą o narodowej służbie zdrowia, zamiast oddziałów wojewódzkich NFZ będą Wojewódzkie Urzędy Zdrowia podlegające wojewodom, a ich nadrzędnym zwierzchnikiem będzie Ministerstwo Zdrowia, które będzie rozdzielało środki gromadzone na państwowym funduszu zdrowia.

 - Szpital będzie dostawał ryczałt, a część świadczeń będzie płacona w systemie fee for service, czyli za usługę. Umowy z wojewodą dla szpitali w sieci będą podpisywane na cztery lata, co zagwarantuje szpitalom dużą stabilność. Ale nawet jak szpital dostanie ryczałt, to nie znaczy, że nie będzie musiał się starać, ponieważ będzie musiał utrzymać wysoką jakość świadczonych usług i poziom bezpieczeństwa pacjentów – zastrzegł minister. Obowiązkiem szpitali ma być prowadzenie systemu monitoringu zdarzeń niepożądanych. Zmienić mają się również zasady przyznawania certyfikatów akredytacyjnych: jeśli w jednej z ocen cząstkowych szpital uzyska 0, nie otrzyma akredytacji. – Żebyśmy się nie zastanawiali, jak to możliwe, że w szpitalu z akredytacją doszło do zdarzenia niepożądanego i było zagrożone bezpieczeństwo pacjenta – tłumaczył minister Marek Tombarkiewicz.

Dla pacjentów stabilność systemu ma się przełożyć na koordynację opieki. Wszystkie poradnie przyszpitalne, wchodzące w strukturę szpitala mają zapewnione kontraktowanie na zasadzie ryczałtu i jednocześnie personel szpitala musi koordynować postępowanie z pacjentem po zakończeniu leczenia szpitalnego, np. jeśli pacjent wychodzi ze szpitala, musi mieć ustalony termin wizyty w poradni przyszpitalnej, a jeśli wymaga rehabilitacji, musi mieć ją zapewnioną.

Na korzyść pacjenta mają działać również zmiany w organizacji  podstawowej opieki zdrowotnej: schemat obejmujący trzy ogniwa – lekarza-pielęgniarkę –położną, planowane jest również wprowadzenie porad dietetycznych, bilans 50 –latka.

Goszczący na konferencji minister Marek Tombarkiewicz zapowiedział również, że wyceny procedur onkologicznych ulegną zmianie. - Agencja Oceny pracuje nad realnością tych wycen w radioterapii i chemioterapii. Wszystkie procedury powinny być tak wycenione, żeby nie generowały deficytu finansowego. Nawet jeśli teraz są zbyt niskie, AOTMiT będzie starała się dostosować je do rzeczywistych kosztów - powiedział.

Minister zapowiedział także stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia, aż do poziomu 6%  PKB w 2025 roku. 

Aktualności
Udostępnij