-A A +A

Nowe rozwiązanie w ŚCO oszczędzi pacjentkom węzły chłonne

Visionsense Iridium - system obrazowania, pozwalający na precyzyjne lokalizowanie i obrazowanie węzłów wartowniczych, został zainstalowany w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzięki niemu będzie można u pacjentek dotkniętych nowotworami narządu rodnego przeprowadzać operacje oszczędzając węzły chłonne. 

Jak działa ten system obrazowania

System Vsionsense Iridium może być stosowany zarówno przy operacjach otwartych, jak i laparoskopowych. Do obrazowania przepływu chłonki wykorzystuje optyczne właściwości zieleni indocyjaninowej – markera fluorescencyjnego. Zieleń indocyjaninowa jest obecnie wykorzystywana w angiografii (obrazowanie układu krwionośnego) oraz w limfografii (obrazowanie układu chłonnego), umożliwiając obserwowanie spływu chłonki z konkretnego narządu. - Nas interesuje spływ chłonki z narządu porażonego chorobą nowotworową w celu wykrycia węzła wartowniczego, czyli pierwszego węzła na drodze spływu chłonki, ponieważ w tym węźle szukamy najpierw przerzutów – wyjaśnia Aleksander Możajew  z  Pro Vita  Polska, dystrybutora systemu.

W praktyce system pozwala na znalezienie węzła wartowniczego w trakcie zabiegu operacyjnego oraz na pobranie materiału do oceny histopatologicznej. Jeżeli w pobranym śródoperacyjnie materiale patomorfolog nie stwierdzi zmian nowotworowych, uznaje, że cały układ chłonny również jest wolny od zmian, zatem można go pozostawić. - Jest bardzo korzystne rozwiązanie dla pacjenta – podkreśla Możajew.

Do tej pory przy zabiegach operacyjnych wykonywanych metodą klasyczną i laparoskopowo usuwano wszystkie węzły chłonne w rejonie narządu zaatakowanego przez nowotwór (limfadenektomia). Wiązało się to z powikłaniami, obrzękiem, pogorszeniem się jakości życia i sprawności pacjenta, koniecznością rehabilitacji. Dzięki systemowi, który pozwala dokładnie określić, czy węzły chłonne są wolne od przerzutów, można te narządy pozostawić bez żadnych skutków ubocznych dla pacjenta. System jest kompatybilny z aparaturą używaną na bloku operacyjnym, co pozwala na stosowanie go w codziennej praktyce klinicznej. Może być wykorzystywany w chirurgii, ginekologii, urologii, neurochirurgii.

Pomoże pacjentkom z nowotworami narządu rodnego i piersi

Jak informuje dr Marcin Misiek, kierownik Kliniki Ginekologii ŚCO, system zakupiony do ŚCO będzie znajdzie zastosowanie przy przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych z identyfikacją węzłów wartowniczych u pacjentek z  nowotworami narządu rodnego i piersi. - Ponadto planujemy wykorzystanie go w przypadku rozległych operacji onkologicznych i rekonstrukcyjnych. System ten pozwoli nam precyzyjniej określić zakres zabiegu operacyjnego, a co za tym idzie, ograniczyć do minimum ilość niepożądanych  zdarzeń. 

– Nie jest to metoda badawcza, ale podstawowe narzędzie, którego chirurdzy będą używali praktycznie do każdego zabiegu, wiążącego się z koniecznością oceny węzłów chłonnych  – dodaje przedstawiciel dystrybutora. Jak informuje Tomasz Dymek, prezes zarządu Pro Vita Polska, Visionsense Iridium może być również stosowany podczas operacji rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem wolnych płatów skóry, ponieważ pozwala bardzo precyzyjnie określić ukrwienie płata skóry. Jest również wielką nadzieją dla chorych na glejaka mózgu.  - Dzięki niemu będzie możliwa śródoperacyjna wizualizacja granic guza nowotworowego, jego ukrwienia, a także wyznaczenie granic radykalnego usunięcia glejaka.

Tylko kilka w Europie i trzy w Polsce

System obrazowania flourescencyjnego wdrożono w praktyce operacyjnej zaledwie w kilku szpitalach w Europie. Pierwszy w Polsce działa od 2017 roku w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Korzysta z niego zespół prof. Maciejewskiego, który dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy. Drugi system do obrazowania podczas zabiegów otwartych i laparoskopowych funkcjonuje w Krakowskim Instytucie Onkologii. Trzeci – w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Aktualności
Udostępnij