-A A +A

Nowe władze świętokrzyskich laryngektomowanych

Świętokrzyski Oddział Rejonowy Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych ma nowy zarząd, sąd koleżeński i komisję rewizyjną.  Działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii oddział PTL, zrzeszający pacjentów po usunięciu krtani, jest najliczniejszym w Polsce.

Podczas IV walnego zebrania Świętokrzyskiego Oddziału Rejonowego PTL, które odbyło się 7 grudnia w ŚCO, członkowie stowarzyszenia wybrali nowe władze na czteroletnią kadencję. W skład nowego zarządu weszli: Tadeusz Budziński – przewodniczący (sprawował tę funkcję również w poprzedniej kadencji zarządu), Helena Stępień – wiceprzewodnicząca (poprzednio pełniła funkcję sekretarza i skarbnika, wolontariuszka, laureatka wyróżnienia Laur Wolontariatu za działalność społeczną na rzecz osób po laryngektomii), Stanisław Sasin - sekretarz, mgr Katarzyna Makowiecka – skarbnik (logopeda ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii). Wybrano również czterech członków zarządu ŚOR PTL, wśród których znaleźli się: Jarosław Snoch, dr n. med. Sławomir Okła – kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO, Janina Jędrzejczyk, Jerzy Białas, Stanisław Kłak.

W nowym składzie Sądu Koleżeńskiego zasiadać będą: Andrzej Kaczmarski, Henryk Kwiecień, Ryszard Białas. Do komisji rewizyjnej wybrane zostały: Janina Chwalińska, Bronisława Smuga – pacjentki i mgr Maria Górecka – Lasota – logopeda.

Członkowie stowarzyszenia przyjęli plan działań na najbliższe cztery lata. Do najważniejszych należy troska o utrzymanie na wysokim poziomie statusu członkostwa, zacieśnianie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach w trosce o dobro pacjentów, w tym o dofinansowywanie do wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, aktywizacja członków stowarzyszenia do szerzenia idei wsparcia chorych na oddziale, przekazywania wskazówek dla rodzin osób laryngektomowanych, podejmowanie w porozumieniu z Zarządem Głównym PTL działań na rzecz wyrównywania szans pacjentów laryngektomowanych w dostępie do finansowania turnusów rehabilitacyjnych i orzecznictwa o niepełnosprawności. Nowym pomysłem jest  zachęcenie chorych do wymiany usług na zasadzie banku czasu. – Nasi pacjenci reprezentują różne zawody, są wśród nich prawnicy, hydraulicy, budowlańcy. Chodzi o to, żeby spotkali się ci, którzy potrzebują pomocy w konkretnej dziedzinie z tymi, którzy mogą im tej pomocy udzielić. Marzy nam się też zintegrowanie środowiska, żeby samotni chorzy mieli z kim wyjść do kina, czy na spacer – dodaje Katarzyna Makowiecka.

Jak wyjaśnia Katarzyna Makowiecka, logopeda pracująca w Poradni Logopedycznej ŚCO, chorzy po usunięciu krtani wymagają kompleksowej rehabilitacji. Nie tylko chirurgicznej, logopedycznej i psychologicznej, ale także społecznej. – Oni muszą odnaleźć się na nowo w społeczeństwie, nabrać pewności siebie. Dlatego tak ważne są dla nich spotkania integracyjne, wycieczki i turnusy rehabilitacyjne, gdzie ćwiczą głos zastępczy i komunikowanie się z otoczeniem – tłumaczy logopeda.

Działający od 12 lat przy ŚCO rejonowy oddział Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych jest obecnie największym w Polsce. Zrzesza 98 aktywnych członków, zarówno pacjentów, jak i ich rodziny. W każdy poniedziałek o godz. 11.30 w świetlicy Kliniki Radioterapii ŚCO odbywają się bezpłatne zajęcia grupowe dla pacjentów po usunięciu krtani i ich bliskich.

Kontakt z ŚOR PTL: tel. 41 36 74 652, ptl_kielce@interia.pl

W każdy poniedziałek o godz. 11.30 w świetlicy Kliniki Radioterapii ŚCO odbywają się bezpłatne zajęcia grupowe dla pacjentów po usunięciu krtani i dla ich rodzin. Serdecznie zapraszamy!
Aktualności
Udostępnij