-A A +A

Nowy Horyzont dla napromienianych pacjentów

Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego uczestniczy w programie Horyzont 2020 - międzynarodowym projekcie naukowym mającym poprawić skuteczność leczenia napromienianiem i zminimalizować jego uboczne skutki. Z efektów programu skorzystają pacjenci z nowotworem mózgu i chłoniakiem.

To jeden z największych międzynarodowych projektów naukowych. Koordynują go Austriacy, ich partnerami są Polacy, Hiszpanie, Belgowie, Niemcy, Szwedzi, Grecy i Szwajcarzy. Całkowity koszt projektu to 5,7 miliona euro.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych metod i narzędzi, które zapewnią kompleksową ocenę ryzyka szkodliwych skutków narażenia na promieniowanie pacjentów, pracowników oraz opiekunów osób chorych podczas procedur medycznych, którym poddawani są pacjenci z nowotworem mózgu i chłoniakiem. W efekcie opracowane zostaną spersonalizowane metody oceny obciążenia radiologicznego pacjentów poddawanych procedurom medycyny nuklearnej i radioterapii. Dodatkowo określony zostanie stopień wrażliwości pacjentów na promieniowanie w odniesieniu do ryzyka rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych oraz zostaną opracowane techniki zarządzania danymi z badań oraz sesji radioterapii. Pozwoli to lepiej określić ryzyko i korzyści procedur wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz opracować strategię optymalizacji dawki podczas radioterapii.

„Polską” część projektu tworzą Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. ŚCO otrzyma na realizację projektu – badania prowadzone wśród pacjentów oraz szkolenia personelu medycznego i uczestników procesu planowania i realizowania radioterapii - 72,5 tys. euro. Z ramienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w projekcie uczestniczą prof. dr hab. Janusz Braziewicz, dr hab. Marcin Pasiarski, prof. UJK  - kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku i dr Jacek Sadowski – kierownik Kliniki Radioterapii, a koordynatorem jest prof. dr hab. Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO.  – Naszym zadaniem będzie pobieranie próbek od pacjentów poddawanych radioterapii i przekazywanie tego materiału biologicznego do dalszej analizy z wykorzystaniem symulatora terapii radiacyjnej VERT, który działa w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego – wyjaśnia prof. Janusz Braziewicz, kierownik Zakładu Medycyn Nuklearnej z ośrodkiem PET w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Podobne badania będą prowadzone według ustalonego schematu postępowania w ośrodkach onkologicznych i naukowych u pozostałych uczestników projektu. – Mamy nadzieję, że z efektów wypracowanych dla pacjentów z guzami mózgu i chłoniakami będą mogli korzystać również chorzy cierpiący na inne nowotwory wymagające leczenia napromienianiem – mówi prof. Janusz Braziewicz.

Prof. dr hab. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podkreślił podczas konferencji prasowej, że rozwój medycyny bez ścisłej współpracy z naukami podstawowymi jak biologia, biochemia, fizyka czy radiologia nie jest możliwy. - Dla nas marzeniem był udział w tym paneuropejskim projekcie. Fakt, że projekt realizowany jest w Kielcach podnosi rangę miasta oraz środowiska medycznego i naukowego Kielc - mówi prof. Stanisław Góźdź.

Kielecki uniwersytet otrzyma 242,5 tys. euro na realizację projektowych zadań. W skład zespołu projektowego UJK wchodzą dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK, prof. dr hab. Anna Lankoff, dr Aneta Węgierek-Ciuk i mgr Magdalena Płódowska.

– To jeden z najbardziej prestiżowych projektów naukowo – badawczych w jakich uczestniczy Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Efekty działań naukowców mają mieć zastosowanie w medycynie  - mówi prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK, prorektor do spraw nauki zwrócił uwagę:  – To doskonały przykład reserchingu promowanego przez Unię Europejską, gdzie mamy osoby zaangażowane, których wspólnym mianownikiem działania jest tematyka badawcza. Zwłaszcza tematyka o potencjale nie tylko poznawczym, ale także o potencjale możliwym do wykorzystania przy leczeniu pacjentów – mówił prof. Michał Arabski.

Projekt będzie trwał cztery lata, w jego ramach wykorzystane zostaną wyniki badań naukowych przeprowadzonych podczas leczenia około stu pacjentów.

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro z przeznaczeniem na stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Podpis: Fot. UJK

Aktualności
Udostępnij