-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio do swoich kwalifikacji z zakresu radiologii ( w tym zabiegowej) i diagnostyki obrazowej przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach . ( Kod CPV: 85121000-3 Usługi medyczne). Treść w załącznikach.

Aktualności
Udostępnij