-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu świadczeń kompleksowej diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych, z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych (kod CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne).

Aktualności
Udostępnij