-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. (Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121300-6 Specjalistyczne usługi chirurgiczne). Treść w załącznikach do pobrania.

Aktualności
Udostępnij