-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki lekarskiej, stacjonarnej oraz ambulatoryjnej w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza internistę w Zakładzie Radioterapii/ Konsultacyjnej Poradni Internistycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ( Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne).

Aktualności
Udostępnij