-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie radiologii interwencyjnej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie zabiegów wewnątrznaczyniowych i termoablacji w Klinice Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ( Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne).

Aktualności
Udostępnij