-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań PET/CT oraz badań scyntygraficznych z wyłączeniem radioizotopowego badania perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT przez lekarza specjalistę w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (Kod CPV 85121200-5: Specjalistyczne usługi medyczne). Treść w załącznikach.

Aktualności
Udostępnij