-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej w Klinice Onkologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (w wymiarze nie mniejszym niż 140 godzin miesięcznie). (Kod CPV 85121200-5: Specjalistyczne usługi medyczne). Treść w załącznikach.

Aktualności
Udostępnij