-A A +A

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii klatki piersiowej przez lekarzy w Klinice/ Dziale Chirurgii Klatki Piersiowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach ( kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie )

Aktualności
Udostępnij