-A A +A

 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. (Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne). Treść w załącznikach do pobrania.

Aktualności
Udostępnij