-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. (Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne).

Aktualności
Udostępnij