-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na implantacje i usuwanie podskórnych systemów dostępu żylnego (portów naczyniowych) oraz konsultacje pacjentów z dysfunkcją podskórnych systemów dostępu żylnego (portów naczyniowych)

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij