-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach 8-15

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij