-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu świadczeń kompleksowej diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych, z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych (kod CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne).

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij